Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslag: Inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd till alla arbetslösa

Från 2015
Uppdaterad 24.01.2015 19:19.
Arbets- och näringsbyrå i Helsingfors.
Bild: Lehtikuva

Alla arbetslösa ska kunna lyfta inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd. Däremot ska tiden som arbetslöshetsunderstöd betalas skäras ned. Det föreslår en arbetsgrupp som på fredagen presenterade reformplanen på ett debattillfälle som anordnades av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Bakom reformtanken ligger en arbetsgrupp som består av forskningscentral Juhana Vartiainen, professorn i socialpolitik Heikki Hiilamo, generaldirektören för statens revisionsverk Tuomas Pöysti samt riksdagsledamöterna Elina Lepomäki (Saml) och Osmo Soininvaara (Gröna).

Gruppen föreslår att alla som blir arbetslösa skulle ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetspenning.

Målet för gruppens diskussionsöppning är lägga alla medborgare i en likvärdig situation gällande arbetslöshetstryggheten och sänka tröskeln för att ta emot jobb och därmed höja sysselsättningsgraden.

Enligt gruppen är det problematiskt att personer som blir arbetslösa men inte är medlemmar i en arbetslöshetskassa får en lägre arbetslöshetsersättning. Detta trots att staten står för den största delen av den inkomstrelaterade arbetslöshetspenningen.

Ett annat förslag är att förkorta tiden som arbetslösa kan lyfta inkomstrelaterad arbetslöshetspenning. Det kan innebära en halvering av den längsta perioden som ligger på 500 dagar. Enligt reformplanen skulle det täcka kostnaderna för de höjda arbetslöshetsutgifterna.

- Det är inte rättvist att alla som arbetar måste betala försäkringsavgifter, men samtidigt inte är försäkrade i fall de inte hör till arbetslöshetskassan, säger Osmo Soinivaara.

Arbetsgruppen vill också öka arbetslösas möjligheter till inkomst genom företagande.

Samtidigt skulle alla få höjd arbetslöshetsersättning under de första 100 dagarna.

Förslaget innehåller också tankar om att arbetslöshetskassorna kan erbjuda frivilliga arbetslöshetsförsäkringar till sina medlemmar.

Facket kritiskt

På löntagarorganisationernas håll väcker diskussionsöppningen närmast förundran.

Tjänstemannacentralen STTK:s ordförande Antti Palola tycker att reformförslaget är väldigt ensidigt.

- Säkert kan det nuvarande systemet utvecklas men att ändra hela systemet. I dessa ekonomiska tider med hög arbetslöshet att komma med ett förslag som skulle försämra de arbetslösas ställning var väldigt oväntat, säger Palola.

Palola menar att det är populistiskt att påstå att arbetslöshetsersättningarna i Finland ligger på en nivå som inte sporrar en arbetslös till att söka jobb. Enligt honom finns orsakerna till arbetslösheten på annat håll.

Tanken om frivilliga arbetslöshetsförsäkringar grämer Palola.

- Då skapar man ett system som gynnar dem med högre inkomster alltså dem som har råd att ta en tilläggsförsäkring. De som har de bra skulle det gå bättre för, men låginkomsttagare skulle inte ha samma möjlighet, säger Palola.

Diskussion om artikeln