Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny psykiatrisk byggnad i Lojo 2018?

Från 2015
Uppdaterad 26.01.2015 06:09.
Bildtext Bilden är från den svenskspråkiga avdelningen vid HUCS Psykiatricenter i Helsingfors.
Bild: Maja Ottelin/YLE

Den nya psykiatriska byggnaden vid Lojo sjukhus är färdig i början av 2018 om allt går enligt planerna. Arbetet inleds troligtvis på våren 2016.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse möts i dag (26.1) för att ta del av projektplanen för byggnaden. Förslaget är att styrelsen godkänner projektplanen.

Det behövs en ny byggnad eftersom Fagernäs psykiatriska sjukhus inte längre är i ett sådant skick att det går att renovera. I den nya byggaden vid Lojo sjukhus planeras 28 platser.

Fagernäs sjukhus i Lojo
Bildtext Fagernäs sjukhus är i dåligt skick.
Bild: HUS

Bäddavdelningen planeras till den andra våningen. Klienterna får egna rum.

Öppenvården är i första våningen. Personalens omklädningsrum och tekniken får en egen våning.

Den nya byggnaden beräknas kosta 15,3 miljoner euro.

År 2013 lades psykiatribygget i Lojo på is. HNS konstaterade då att det är svårt att klara ekonomin och styrelsen beslöt därför att stryka nästan 100 miljoner euro ur planerade investeringar.

Den största enskilda strykningen gällde Lojos planerade nybygge.

Läs också:

12.3.2013 Plötslig platsminskning i Lojo psykiatribygge

3.3.2014 Psykiatriska platser på Lojo sjukhus