Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Unga sjukskötare mest missnöjda med sitt jobb

Från 2015
Uppdaterad 19.04.2017 10:37.
En patient på ett sjukhus
Bild: Yle

Sjukskötarna är allt mer missnöjda med sina arbetsförhållanden, visar en Sjukskötarförbundets barometer.

Mest missnöjda är unga sjukskötare i 26-35 års åldern. Förhållandet mellan skötare och närmaste förman får det allra sämsta betyget.

Missnöjet gäller många områden som måste utvecklas i en bättre riktning; att reglerna på arbetsplatsen följs konsekvent, att beslutsfattandet blir mer genomskinligt och att ledningen snabbare griper in i problemsituationer.

- Det är bekymmersamt att missnöjet ökat inom alla delområden. Det enda undantaget är anpassningen mellan arbete och privatliv där resultatet ligger på samma nivå som tidigare, konstaterar förbundets utvecklingschef Nina Hahtela.

Unga sjukskötare byter hellre bransch

- Sjukskötare har en stark yrkesetik och är stolta över sitt jobb. Deras missnöje med arbetsförhållandena återspeglas inte i sämre vård av patienter utan leder främst till att sjukskötare söker sig bort från branschen. Detta gäller främst de unga som lättare flyttar över till områden där de har större chans att utföra ett gott arbete och att utveckla sig inom det, säger Hahtela.

De som deltagit i undersökningen konstaterar att fungerande arbetsrutiner har en stor inverkan på välbefinnandet i arbetet. Det här betyder bland annat att arbetsuppgifterna är klart angivna och att arbetsprocesserna regelbundet utvärderas tillsammans, att rekryteringen grundar sig på kunskapsbehov, att handledningen av studerande är av hög kvalitet och att relationen mellan arbetsledning och arbetstagare är öppen och förtroendefull.

"Kunnighet och motivation kan inte överskattas"

Sjukskötarförbundets ordförande Merja Merasto påpekar att barometern måste tas på allvar framför allt då man tänker på de utmaningar som social- och hälsovården står inför.Betydelsen av kunniga och motiverade arbetstagare kan inte överskattas, anser hon.

- Det behövs mycket tid, stöd och utbildning. En bra arbetsgemenskap innebär också att arbetstagarna kan delta i beslutsfattandet.

Diskussion om artikeln