Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Brigadkommendör: Vi har klara regler

Från 2015
Uppdaterad 27.01.2015 09:06.
Yle Nyheter TV-nytt: Törner: Har man drogproblem får man åka hem - Spela upp på Arenan

Att ungdomar blir tvungna att avbryta sin militärtjänstgöring på grund av droger är enligt Kjell Törner, brigadkommendör vid Nylands brigad, inget stort problem vid brigaden - men nog ett samhälleligt problem. Han säger att Försvarsmakten har nolltolerans då det kommer till droger av säkerhetsskäl.

Yle Nyheter rapporterade tidigare på måndagen om en ung man som fick uppskov på ett år från armén efter att ha medgett att han använt droger. I stället för att rycka in i armén är den unge mannen nu arbetslös.

Några hundra beväringar avbryter sin militärtjänst varje år på grund av droger, vid Nylands brigad enligt brigadkommendör Kjell Törner färre än tio.

- Det som jag känner till, drogrelaterade klassificeringar och ändringar i tjänstgöringen, så är det under tio fall på 1 400 i brigaden. Så på det sättet är det inte ett stort problem, men det är alltid ett problem, ett samhälleligt problem.

Vårt fall handlar om en ung man som hade rökt gräs, hur vanligt är det jämfört med starkare droger?

- Det kan jag inte svara på, det känner jag inte till. Men trenden i samhället är ju något som säkert berättar att det är vanligare med gräs än med starkare droger.

"Helt klart nolltolerans"

Att en ung beväring som medger att han rökt gräs skickas hem, liksom i detta fall till arbetslöshet - är det det vettigaste systemet?

- Vi har helt klara regler. Vi följer Finlands lag, värnpliktslagen och lagen om Försvarsmakten och där konstateras helt klart att vi har nolltolerans.

Enligt Törner är det brigadens främsta uppgift att se till att omgivningen är säker för tjänstgörningskamraterna och för personen själv.

- Man har gjort en sådan linjedragning att har man motsvarande drogproblem så får man en tjänsteklassförändring, åker hem och kommer tillbaka då man kan påvisa att man varit ett år helt totalt utan droger, säger Törner.

Så man betecknas som ett problem om man en gång under det gångna året har rökt på?

- Jag kan inte ge en vetenskaplig analys av detta men det heter att man ska kunna påvisa att man varit ett år utan droger. Därför varar avbrottet vanligtvis ett år, och efter det kan man rycka in på nytt.

Törner berättar att brigaden också försöker se till att den stöder personen som avbryter så att han eller hon söker hjälp. Men mycket kommer enligt Törner an på personen själv.

- Vi stöder genom att visa att det finns hjälp. I varje kommun finns det alltid någon som kan hjälpa, och vi har en socialkurator som också är i kontakt till hembygden. Och läkare i vissa fall.

Yle Nyheter TV-nytt: "Varför skulle jag ljuga?" - Spela upp på Arenan

Läs också:
Fredrik fick uppskov på grund av droger

Diskussion om artikeln