Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad kan släppa språkbadet fritt

Från 2015
Språkbadsdaghemmet i Jakobstad
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Kjell Vikman

Jakobstad överväger att öppna språkbadsskolan för fler barn. Enligt ett förslag till bildningsnämnden ska alla barn som vill ha en plats också få det.

Hittills har en del sökande kunnat bli utan plats i språkbadet. Reglerna är att 25 barn bildar en grupp, för att det ska bli två grupper måste de sökande vara fler än 50.

Det innebar att till exempel 2013 blev 17 barn utan plats i språkbadet. Totalt kom 42 ansökningar in, men bara 25 rymdes i gruppen.

Bildninsgsdirektör Jan Levander är nu beredd att släppa språkbadet fritt.

- Varje år har diskuterats ifall intagningen till språkbadet borde vara fri. Flera föräldrainitiativ har inkommit i ärendet, skriver Levander i sin beredning inför onsdagens nämndmöte.

Principiell fråga

I fjol kom totalt 53 ansökningar till språkbadet i finska och två grupper bildades.

Alla finskspråkiga barn som sökt plats i svenskt språkbad har vanligen kunnat tas emot, ansökningarna har legat kring 20 per år.

Enligt Levander handlar det om en principiell fråga att låta fler svenskspråkiga barn välja språkbad.

- Är vi beredda att ge avkall på vår finlandssvenska skola genom att minska elevantalet och därmed även minska på behovet av lärare och personal? En svenskspråkig närskola i västra stadsdelarna stängs inom några år, skriver Levander.