Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ministern har gett upp planen på en metropolstad

Från 2015
Uppdaterad 27.01.2015 18:22.
Bildtext Paula Risikko (Saml) försöker fortfarande driva igenom en metropolförvaltning under den här regeringsperioden.
Bild: Yle

Kommunminister Paula Risikko (Saml) säger att planen på en metropolstad inte kommer att gå vidare under den här regeringsperioden. Ministern tror däremot fortfarande på att metropolförvaltningen genomförs.

Kommunerna i huvudstadsregionen motsätter sig både en metropolförvaltning, där 14 kommuner skulle ha hand om markanvändningen, boende och trafiken och en metropolstad som skulle bestå av Esbo, Grankulla, Helsingfors, Sibbo, Vanda och södra Tusby.

Minister Risikko tror ännu på en metropolförvaltning.

- Vi försöker fortfarande driva igenom en metropolförvaltning under den här regeringsperioden. Eftersom inga kommunsammanslagningar planeras till huvudstadsregionen behövs det en starkare förvaltning. Det är ändå klart att metropolförvaltningen möter mycket motstånd och det beror på att det är oklart hur social- och hälsovårdsreformen påverkar, säger kommunminister Paula Risikko (Saml) till Yle Huvudstadsregionen.

Kommunerna har tid på sig till den 4 februari att komma med utlåtanden om metropolförvaltningen och därefter sammanställs de. Risikko säger att man planerar in förhandlingar varje kväll så förslaget hinner till riksdagen under den här perioden.

"Vårdreformen orsaken till motståndet"

Hon säger sig förstå kritiken mot metropolförvaltningen eftersom det inte var känt hur social- och hälsovårdsreformen skulle utformas när metropolförvaltningen sjösattes. I flera kommuner anser man att de olika reformerna leder till en krånglig förvaltning med för många skikt.

Tror du ännu till 100 procent att metropolförvaltningen avancerar under den här regeringsperioden?

- Det försöker vi. Som kommunminister är jag bunden vid vad regeringen har fattat beslut om. Jag försöker komma med ett förslag som kan omfattas av alla. Men jag erkänner att metropolförvaltningen inte stöds av alla och det har också kommit fram då jag har träffat kommunala beslutsfattare.

Jag tycker att kommunerna i Nyland och i metropolområdet borde bestämma sig för vad de vill.

Finns det någon konflikt i att statsministerpartiet och kommunministerns eget parti Samlingspartiet motsätter sig en metropolförvaltning i flera kommuner?

- Jag tror inte att det bara är Samlingspartiet som tvekar. Den bilden har jag fått under de seminarium som har ordnats. Vi bör komma i håg att beslutet om metropolförvaltningen fattades då det ännu såg ut som om ansvaret för social- och hälsovårdsreformen läggs på kommunerna. Och efter det fattades beslut om att kommunerna inte ansvarar för social- och hälsovården och nu befarar man inom kommunerna att allting tas ifrån dem.

Tror du att planen på en kommunsammanslagning i form av en metropolstad går vidare?

- Situationen är liknande som när det gäller metropolförvaltningen. Kommunerna motsätter sig allting. Jag tycker att kommunerna i Nyland och i metropolområdet borde bestämma sig för vad de vill.

Känns det som om båda metropolprojekten är i en återvändsgränd?

- Å andra sidan vil jag framhålla att jag förstår kommunernas tvekan eftersom de väntar på social- och hälsovårdsreformen. Först efter att planerna för vårdreformen klarnat vill man gå vidare.

Tror du att det är sannolikare att metropolförvaltningen eller metropolstaden avancerar under den här regeringsperioden?

- Under den här regeringsperioden kommer inte metropolstaden att avancera. Där finns ett så starkt motstånd. Stödet för att en metropolförvaltning har hand om vissa strategiska uppgifter är ändå större, om än inte 100 procent.

Social- och hälsovårdsreformen är ännu inte fastslagen, men huvudstadsregionen kommer att ingå i det södra vårdområdet där det ska finnas högst fyra samkommuner som producerar själva vården och de kör i gång 2017. Hur gränserna för de här fyra samkommunerna ser ut är fortfarande oklart.

Läs också:

Politikerna vill inte ha en metropol