Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Specialrevision inom byggnadstillsynen i Raseborg

Från 2015
Uppdaterad 28.01.2015 06:08.
Ett egnahemshus håller på att byggas
Bild: Arja Lento

Stadsstyrelsen i Raseborg vill att utomstående omgående granskar byggnadstillsynen. Det här efter en kritisk skrivelse från en företagare i byggbranschen.

Stadsstyrelsen fick förra veckan (vecka 4) en skrivelse från Jerker Fagerholm som har en byggnadsplaneringsbyrå i Karis.

Han kommer med antydningar om grovt tjänstefel inom byggnadstillsynen. Fagerholm framför inga bevis i sin skrivelse, utan använder uttryck som "det har kommit till min kännedom att…"

Med anledning av skrivelsen beslutade Raseborgs stadsstyrelse enhälligt på måndagen (26.1) att det omgående ska göras en specialrevision av byggnadstillsynen, säger styrelseordföranden Anders Walls (SFP).

- Vi tycker det nu är läge för att någon utomstående granskar tillsynen och därför vill vi ha en specialrevision.

Viktigt med omfattande granskning

Stadsstyrelseordföranden Anders Walls (SFP):
Bildtext Anders Walls vill att frågan utreds en gång för alla.

Förutom det som skrivelsen tar upp ska revisionen granska hur arbetet och servicen överlag fungerar på byggnadstillsynen, förklarar Walls, som tillägger att det är viktigt med en ganska omfattande granskning.

Det var Jerker Fagerholm som i november 2014 lämnade in en begäran om utredning till polisen. Bakgrunden är att den ledande byggnadsinspektören hade godkänt en bygglovsansökan utan Fagerholms underskrift. Fagerholm hade visserligen gett sitt muntliga medgivande, men inte gjort det skriftligt. Du kan läsa mer om det här.

Nämnd koordinerar förbättringsåtgärder

Tanken har tidigare varit att stadsstyrelsen utser en arbetsgrupp som ska arbeta för en fungerande byggnadstillsyn och koordinera arbetet med att förnya byggnadsordningen.

Men stadsstyrelsen beslutade i måndags att en sådan arbetsgrupp inte utses. Det blir i stället samhällstekniska nämnden som ska arbeta med åtgärderna för att göra byggnadstillsynen bättre som Raseborgs stad berättade om i december.

Efter klagomål ska staden effektivera arbetet inom byggnadstillsynen. Nu är det klart att man ska anställa en personalresurs till.

Werner Orre
Bildtext Werner Orre leder ordet i samhällstekniska nämnden i Raseborg.
Bild: Yle/Sofia Lindahl

- Rekrytering av personal till byggnadsinspektionen påbörjas omedelbart, säger Werner Orre (SFP), ordförande för samhällstekniska nämnden direkt efter mötet på tisdagen (27.1)

Miljöbyrån flyttar till Kappsäcksfabriken på Elin Kurcks gata i Karis. Tanken är att uppnå synergieffekter.

- Flytten blir definitivt av. Miljöbyråns specialkunskapar i de här ärendena behövs och kommer att utnyttjas, säger Orre och tror att en flytt är realistisk om några månader.

Orre säger att de ärendena som tas hand av miljöbyrån är mycket tätt kopplade till samhällstekniken.

Nämnden ska också se till att kunderna i byggnadstillsynen framöver ska få fylla i en enkät om vad de anser om servicen.

Arbetet med att revidera byggnadsordningen förbereds av stadens tjänstemän och vid behov anlitas utomstående expertis.

I stadsstyrelsen blev det omröstning i den här frågan. För beredningens förslag att inte tillsätta en arbetsgrupp röstade SFP och De gröna. För Kukka-Maaria Luukkonens (SDP) motförslag att tillsätta en arbetsgrupp röstade SDP och Saml. Beredningens förslag vann med rösterna 7-4.

Läs också:

Kritiker nöjda med ny byggpolicy i Raseborg

Radio Vega Västnyland

0:46

Diskussion om artikeln