Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Advertorials – smygreklam eller ett fräscht nytt grepp?

Från 2015
Syd-Österbotten och andra finlandssvenska tidningar.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Annonsartiklar, eller advertorials, har börjat dyka upp i de finlandssvenska dagstidningarna. Ofta ser reklamartiklarna ut som redaktionell text, men i bakgrunden finns en annonsör som har köpt utrymmet och sedan utformat texten tillsammans med en proffsskribent.

Linn Jung
Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth

- Som en liknelse kan man säga att när en journalist skriver en artikel sitter hen och intervjuobjektet på motsatta sidor av bordet. När vi skriver advertorials sitter vi bredvid varandra och planerar tillsammans vad vi vill lyfta upp i artikeln. Vi skapar artikeln tillsammans helt enkelt, förklarar Linn Jung, medieproducent på Vasabladet och advertorial-skribent.

Jung har också arbetat som journalist, men är noga med att ta avstånd från den rollen medan hon ägnar sig åt reklam.

- Ingen skriver redaktionellt material parallellt med advertorial-artiklarna, själv har jag lagt journalist-jaget på hyllan för en tid medan jag arbetar med det här. Men jag ser det inte som någonting smutsigt att skriva annonsartiklar. Ur företagens synvinkel är det jättebra, för annonser som de här läses i större utsträckning än banners som bara blinkar förbi.

Framtidens melodi

Vasabladets chefredaktör Niklas Nyberg är positivt inställd till annonsartiklarna i tidningen.

Niklas Nyberg, chefredaktör på Vasabladet.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

- Med tanke på den tid mediehusen lever i tycker jag att vi måste hitta nya former för att få kunder att intressera sig för våra produkter. Feedbacken på våra advertorials har varit så gott som enbart positiv från såväl annonsörer som kunder, så jag ser inte att vi skulle behöva omvärdera de beslut vi fattat.

Nyberg framhåller dock att tydligheten är viktig. Det måste vara klart vad som är annonser och vad som är journalistiska artiklar.

- Designen, typsnittet och utseendet måste vara annat än i det redaktionella materialet, och det ska stå utskrivet att det är en annons. Det här är inte någonting som vi hymlar med!

Politiska annonser välkomna

Vem är det då som får annonsera i artikelform? Med ett riksdagsval inför dörren kanske någon kandidat kunde tycka att det var trevligt med ett sympatiskt personportätt i lokala dagstidningen. Nyberg är positiv till tanken.

- Våra läsare och prenumeranter är kloka människor, om de ser att det är fråga om en annons kan de förhålla sig till det. Det är precis som om kandidaten själv skulle designa en annons med mycket text, beskriva sin historia och formulera ett positivt budskap och betala för att den publiceras. Jag ser inga problem där heller, står det tydligt att det är en annons förstår läsarna att det inte är fråga om tidningens relation till kandidaten.

Föreligger det då en risk att lokala företagare inte får utrymme i tidningen alls ifall de inte sjäva köper en annonsplats?

- Det tror jag inte, säger Nyberg. Vi för ju en ständig journalistisk diskussion och slår på morgonmötena fast vad vi ska bevaka i dag. Om vi till exempel bedömer att det är relevant och intressant att lyfta fram en ny företagare som öppnar sina dörrar skriver vi om det precis som tidigare. Jag ser inte att det skulle bli någon ändring på det trots att vi också har advertorials i tidningen.

Unga mediekonsumenter har tränad blick

Linn Jung, som även drivit den populära bloggen Mama’s got the magic i flera år, tror att dagens mediekonsumenter är vana vid att reklam dyker upp här och där och kan förhålla sig till den.

- Sådana som har vuxit upp med internet har ofta ett tränat öga och ser genast vad som är annonser. I bloggar har det ofta slarvats med att skriva ut vad som sponsrat eller reklam, men i massmedia måste gränsen vara tydlig.

Positiva röster

Radiohuset träffar några tidningsläsare i Smedsby i Korsholm. Här några synpunkter på advertorials.

”Det kan ju ses som lite vilseledande, men samtidigt mycket trevligare att läsa än en vanlig annons. Vanliga annonser läser jag inte. Men läsaren måste ju vara medveten om att det är en annons det är fråga om”

”Jag störs inte av dem! Det är upp till läsaren själv att vara lite vaksam och ofta kan ju artikeln vara intressant. ”

”Också annonsen kan ju ha ett visst nyhetsvärde om de är bra gjorda!”

Omröstningen är inte längre tillgänglig.

Mer om ämnet på Yle Arenan