Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mer makt till Åland en svår fråga

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Yle Nyheter TV-nytt: Ålands självstyrelselag förnyas - Spela upp på Arenan

Ålands självstyrelse ska moderniseras, men arbetet går långsamt. I dag togs ett steg framåt, då den parlamentariska Ålandskommittén presenterade ett delbetänkande. Kommittén med representanter för samtliga partier i Finland och på Åland har letts av president Tarja Halonen.

Den nya lagen ska vara mindre detaljerad och kortare. Målet är ett förenklat förfarande. -Det är en omfattande och delvis krävande reform, sa Tarja Halonen när hon överlämnade betänkandet till justitieminister Anna-Maja Henrikson.

Protest från självständighetsivrare

Kommittén har i stort sett varit enig, både från åländsk och finländsk sida. Endast Ålands framtid har lämnat in en avvikande åsikt. Det åländska självständighetspartiets ordförande Axel Jonsson hänvisar till de åländska partiernas ursprungliga begäran om att överta huvudansvaret för att utveckla sitt samhälle. Den begäran tillfredsställs inte i delbetänkandet, enligt Jonsson.

Ekonomin svårast

Den svåraste tvistefrågan har gällt överföring av ekonomisk självstyrelse. En fråga som närmare ska utredas är vilka former av beskattning som eventuellt kan överföras till Åland. Man fortsätter också utreda alternativet att statsskatterna på Åland inte förs in i statsbudgeten utan stannar kvar i landskapet.

- Vi vill klara oss själva och därför borde vi själva få besluta i bland annat beskattningsfrågor, det ska inte vara en fråga för riksdagen, säger Axel Jonsson.

Justitieminister Anna-Maja Henrikson sade i dag klart ut att någon åländsk beskattning inte kommer på tal.

- Jag tror inte ens att det skulle vara till fördel för Åland. I ekonomiskt och politiskt svåra tider kan det vara bra att Åland inte är alltför frikopplat från riket, anser Henriksson.

Ingen åländsk militärplikt

Det tycks råda stor enighet om att militärtjänstgöring också i framtiden ska vara frivillig för åländska män. Motiveringen hittills har varit att försvarsmaktens kommandospråk är finska. Men också Ålands demilitariserade och neutraliserade status är argument för fortsatt frivillighet på Åland.

- Det skulle kännas konstigt att göra några ändringar här, militärtjänstgöringen ska få vara frivillig också i fortsättningen, anser Anna-Maja Henriksson.

Många frågor skjuts fram

Den parlamentariska kommittén för att utveckla Ålands självstyrelse fortsätter sitt arbete. Många frågor skjuts på framtiden, bland annat kravet på finländskt medborgarskap för åländsk hembygdsrätt. Från åländsk sida har man önskat slopa kravet på finskt medborgarskap, eftersom nästan tio procent av invånarna på Åland inte nu kan få hembygdsrätt.

Ett slutbetänkande och lagförslag ska vara klart våren 2017. Målet är att en ny självstyrelselag ska kunna träda i kraft vid 100-årsfirandet av Ålands självstyrelse år 2022.

Läs också:
Ålands självstyrelse i utveckling (Justitieministeriet)

Diskussion om artikeln