Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Servicen i Gammelbacka tar stort steg framåt

Från 2015
Bildtext Gammelbacka centrum
Bild: YLE/ AG Karlsson

Avgiftsfri hälsorådgivning och servicehandledning. Det kommer att bli verklighet i stadsdelen Gammelbacka i Borgå.

Det är Borgå stad som kommer att erbjuda tjänsterna tillsammans med yrkeshögskolan Laurea i det nya välfärdscentret. Det här är ett exempel på det utvecklingsarbete som under de senaste månaderna har kommit i gång i området.

Gammelbackaprojektet är också ur riksperspektiv ett enastående projekt inom kategorin förortsutveckling, eftersom arbetet har inletts inom många sektorer. Också områdets föreningar, företag och invånare har lockats med i utvecklingsarbetet.

Rent konkret handlar det om att kunna erbjuda till exempel ny gemenskapsträning för personer som annars löper risk att bli marginaliserade. Det handlar också om projekt för jämlik utbildning, projektet "Hälsa vid hemdörren", utveckling av motionsmöjligheter i grannskapet och ibruktagande av en självbetjäningslinje på biblioteket. Också stadens ungdomstjänster och skolan ska samarbeta.

Boende- och verksamhetsmiljön i Gammelbacka utvecklas också i och med detaljplanearbetet för Gammelbacka centrum, i användnings- och vårdplanen för nationalstadsparken, i koloniträdgårdsprojektet samt i saneringsarbetet av Gammelbacka bäck.

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar riktlinjer för utvecklingen av Gammelbacka vid sitt möte den 2 februari.