Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bröstcancer fortfarande dödligare än lungcancer i Finland

Från 2015
Bröstcancer

Lungcancer är snart en vanligare dödsorsak bland europeiska kvinnor än bröstcancer. Det här visar en ny studie gjord vid universitetet i Milano. Enligt Maarit Leinonen, ansvarig läkare vid Finlands Cancerregister, gäller det här ändå inte för Finland.

- Lungcancer blir visserligen vanligare också bland kvinnor i Finland och är betydligt dödligare än bröstcancer. Bröstcancer är ändå sju gånger vanligare här. Därför är det osannolikt att lungcancer ännu på en långt tid kommer att bli en vanligare dödsorsak än bröstcancer, säger Maarit Leinonen från Finlands Cancerregister.

I år beräknas för första gången någonsin fler kvinnor avlida i lungcancer än i bröstcancer. Det visar en ny studie från unviversitet i Milano, där man utgått från prognoser från 28 länder inom Europeiska unionen och statistik från de sex största länderna i Europa (Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Spanien och Storbritannien).

Det är osannolikt att lungcancer ännu på en långt tid kommer att bli en vanligare dödsorsak än bröstcancer bland kvinnor i Finland

Behandlingen av bröstcancer betydligt bättre

Att lungcancer nu ser ut att bli en vanligare dödsorsak bland europeiska kvinnor än bröstcancer kan delvis förklaras med att diagnostiseringen och behandlingen av bröstcancer har blivit så mycket bättre, medan samma utveckling inte har skett för botandet av lungcancer, säger Maarit Leinonen, ansvarig läkare vid Finlands Cancerregister.

- Lungcancer hittas tyvärr fortfarande ofta först i ett sent skede, då den redan har hunnit sprida sig till andra organ.

Eftersom lungcancer hänger starkt ihop med tobaksrökning, som är vanligast bland lågutbildade och låginkomsttagare, har lungcancerpatienterna ofta sämre tillgång till bra sjukvård. Dessutom lider de ofta också av andra hälsoproblem som försvårar vården, påpekar Leinonen.

- Allt det här bidrar till de dåliga utsikterna för lungcancerpatienter, och förstärks i länder där den offentliga sjukvården inte är på samma nivå som i Finland.

Här i Finland är det därför inte troligt att lungcancer blir en vanligare dödsorsak bland kvinnor än bröstcancer ännu på länge, menar Leinonen.

Behandlingen av bröstcancer har utvecklats betydligt mer än behandlingen av lungcancer

Dödligheten minskar trots att fler dör i cancer

Överlag håller cancerdödligheten på att på att minska. De absoluta dödsfallen har ändå ökat på grund av att den europeiska befolkningen både åldras och växer. I år väntas 1,3 miljoner européer dö i cancer. Det här är 6-8 procent mindre än år 2009, och till och med 25 procent mindre än 1988, då cancerdödligheten var som högst.

Stort mörkertal i cancerstatistiken

Maarit Leinonen vid Finlands Cancerregister påpekar att cancerstatistiken påverkas av hur och var studien görs.

- Statistiken kan påverkas av att före detta Sovjetländer i Östeuropa nu hör till EU, säger Leinonen.

I de här länderna röker kvinnor fortfarande mycket och screeningen av bröstcancer är fortfarande bristfällig. Därför är mörkertalet för bröstcancerfallen här betydligt större än i Västeuropa.

- Dessutom har de här länderna ofta mycket unga och bristfälliga cancerregister. När de här länderna sedan tas med i en europeisk studie blir statistiken lätt missvisande.

Om alla kvinnor slutar röka i dag, syns resultatet först om kring tio år. Därför kan en ökning av lungcancer bland kvinnor i vissa länder härledas till ökad rökning för tio till tjugo år sedan.

Bröstcancer fortfarande vanligast i Finland

Enligt den senaste statistiken från 2012 är den klart vanligaste cancerformen bland kvinnor fortfarande bröstcancer. Drygt 31 procent av de kvinnliga cancerpatierna hade bröstcancer medan knappt sex procent diagnostiserades för lungcancer.

- Inga stora förändringar har skett sedan dess. Bröstcancer är fortfarande den klart vanligaste cancerformen bland kvinnor, även om också lungcancerfallen ökar, säger Leinonen.

Här handlar det ändå om de diagnostiserade fallen, inte de faktiska fallen, påpekar Maarit Leinonen, ansvarig läkare vid Finlands Cancerregister.

- Screeningen i Finland har utvecklats mycket. Därför har vi blivit bättre på att hitta bröstcancer i ett allt tidigare skede. Tidigare lyckades vi inte hitta nära på alla bröstcancerfall, många kvinnor kunde därför leva med bröstcancer utan att någonsin diagnostiseras för det. I dagens läge hittar vi betydligt fler bröstcancerfall, men vi är också bra på att bota dem.

Hon påpekar samtidigt att förändringar i cancerstatistiken sker mycket långsamt och ofta kommer med lång fördröjning.

- Om alla kvinnor slutar röka i dag, syns resultatet först om kring tio år. Därför kan en ökning av lungcancer bland kvinnor i vissa länder härledas till ökad rökning för tio till tjugo år sedan.

Snart dör fler kvinnor i lung- än bröstcancer
European cancer mortality predictions for 2015