Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Jakten viktig i nationalpark

Från 2015
Uppdaterad 29.01.2015 13:16.
skarv
Bildtext Oberoende om det är nationalpark eller inte så väcker skarven känslor.
Bild: Yle/Andy Ödman

Ekenäs skärgårds nationalpark kan växa med över det dubbla. Lagstiftningen gällande miljön och naturskydd är föråldrad. Dessutom har Försvarsmakten inte lika mycket användning av skärgården längre. Men grunden är ändå att skydda naturen, även i Ekenäs skärgård.

- Det handlar om att skydda undervattensmiljön och värdefulla landsbiotoper på vissa av de öar som ligger vid Pojovikens mynning strax utanför Ekenäs, säger Mikael Nordström, specialplanerare på Forststyrelsen.

Nationalparken skulle sträcka sig söder och sydväst om den nuvarande nationalparken, ut mot Segelskär och Myggan. Bland annat skulle östra delen av Jussarö sammanfogas med nationalparken.

Ornitolog Mikael Nordström.
Bildtext Mikael Nordström är också fågelskådare.
Bild: Yle / Carmela Johansson

De tilltänkta havs- och landområdena på 6500 hektar ägs av staten.

Ok att gallra bland främmande arter

Frågor kring jakt av både däggdjur och fåglar är mycket relevanta när man diskuterar och planerar nationalparker. Specialplanerare Nordström har träffat jägare i skärgården.

- Vi kom fram till att man borde nå en kompromiss, det vill säga att jakt på sjöfågel på hösten borde tillåtas på en del av områdena.

I dag är jakt i Ekenäs skärgårds nationalpark är förbjuden, men det finns undantag.

- På vissa öar kan lokala invånare få tillstånd att jaga. Det är också viktigt för en nationalpark att man jagar små, främmande rovdjur som till exempel mink och mårdhund. Man har också gett tillstånd att jaga vitsvanshjort, som också är en främmande art i Finland.

Segelskär och Myggan som skulle tillhöra den kompletterade nationalparken är mycket intressant för jakten.

- Det är ett av västra Finska vikens viktigaste områden för jakt på sjöfågel.

Utredningen som räcktes över till miljöministern behandlar inte jakten, men enligt Nordström kommer den garanterat att bli en viktig fråga då ärendet går vidare.

Jaktdebatt redan för 20 år sedan

Givetvis är det lokalt viktigt, men Nordström menar att det blir ännu viktigare då det handlar om allmänna lands- och havsområden.

- Det berör också på en annan nivå, då alla finska medborgare som har betalat viltvårdsavgiften har jakträtt på de här områdena.

Redan i mitten av 1990-talet då Ekenäs skärgårds nationalpark behandlades väckte jakten känslor.

- Det fanns ett mycket kraftigt motstånd i Ekenäs. Det samlades namnlistor mot att vissa områden skulle införlivas i nationalparken.

Porkala till nationalpark

I dag finns det 39 nationalparker i Finland. Antalet kan stiga om Porkala blir en nationalpark.

Det finns tre olika alternativ på hur stora ytor nationalparken kunde omfatta. Den största nationalparken på Porkala skulle ha över 1000 hektar landområden och upp till 16 000 hektar vattenområden i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå.

Att göra om skärgården till en nationalpark är inget hastverk, utan är ett resultat av både byråkrati och politik.

- Det är upp till den politiska viljan om Porkala blir en nationalpark. Den nuvarande riksdagen hinner inte ta ställning, men det finns en stor efterfrågan på den här nationalparken. Den har stort understöd och stöder tanken om att ha ett grönbälte i huvudstadsregionen, dit Sibbo storskog och Noux redan hör.

Porkala problematiskt

Enligt Nordström har Porkala flera karaktärsdrag som gör arbetet mera utmanande.

- Det är ett splittrat område utan en egentlig kärna. Och vägen ut till Porkala är smal och krokig. Man måste fundera på hur mycket trafik vägen tål.

Försvarsmakten har tidigare haft mycket användning av områden vid Porkala. Hur det ser ut i framtiden är oklart.

- Dessutom finns det stora frågetecken vad gäller Försvarsmaktens öar, till exempel Stora Fagerö i Ingå och Rönnskär i Kyrkslätt. Det är oklart om Försvarsmakten fortsätter sin verksamhet där eller om öarna kan överlåtas till naturskydd.

Radio Vega Västnyland

8:31

Diskussion om artikeln