Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

NTM-centraler får miljonanslag

Från 2015
NTM-centralen i Vasa
Bildtext NTM-centralen i Vasa

På torsdagen beslöt regeringen om sysselsättningsanslag till Närings-, trafik-, och miljöcentralerna. I den regionala fördelningen prioriterades sänkning av långtidsarbetslösheten. Österbotten fick 17,3 miljoner.

NTM-centralen i Österbotten får 17,3 miljoner euro. Södra Österbotten får 12,9 miljoner och NTM-centralen i Norra Österbotten får 40,9 miljoner euro.

I anslagen inräknas anskaffning av arbetskraftsutbildning och träningar, lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd.

Regionerna tilldelades även 17,9 miljoner euro för ett sysselsättningspolitiskt kommunförsök. Syftet med det är att utveckla nya handlingsmodeller för sysselsättning av långtidsarbetslösa.