Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hur mycket flyktingar ska Sverige ta?

Från 2015
Uppdaterad 30.01.2015 20:27.
4 min

Enligt svenska Migrationsverkets prognoser kommer Sverige att ta emot ungefär hundratusen flyktingar i år. Det har lett till hård press på de kommuner, som redan nu har tagit emot många flyktingar.

Flera kommunpolitiker vill därför se en debatt om flyktingmottagandet och större bidrag av staten. Till dem hör Växjö kommun i Småland, som har långa traditioner av ett generöst flyktingmottagande.

- Jag önskar en debatt i alla politiska partier om vad som är en rimlig omfattning av flyktingmottagningen, men också om hur vi ökar möjligheterna till egen försörjning, säger Bo Frank, Moderat kommunstyrelseordförande i Växjö.

Också bostadsfrågan är svår. Kommunerna hinner inte med i bostadsproduktionen och hyresnivån är hög. Trångboddheten har blivit ett nytt problem i Sverige.

- Här kan bo tio personer i en tvårumslägenhet. Det blir svårt med barn. De går i skolan och har ingenstans att göra läxor, eller vila, eller om någon är sjuk, säger somaliska Adam Bile i den flyktingtäta stadselen Araby.

- Vi hörde i Syrien att Sverige välkomnar alla, säger Manar Mihawsh, här med sin dotter Aya.
Bildtext - Vi hörde i Syrien att Sverige välkomnar alla, säger Manar Mihawsh, här med sin dotter Aya.

Nya skolor måste byggas

Växjö tar i det här världsläget emot över 500 flyktingar per år. Kommunen har ett avtal om ett boende för ensamkommande flyktingbarn och den vägen kan kommunen styra en del av mottagandet.

Men största delen av flyktingmottagandet går inte att styra. Till de kommuner dit många flyktingar redan har flyttat kommer ofta ännu fler. Många kommer via anhöriginvandring och alla som får uppehållstillstånd får välja sitt boende fritt. De flesta har släktingar sedan tidigare på flyktingtäta orter.

- Vi måste bygga nya skolor, vi måste skapa nya bostäder, det är stora kostnader, såklart är det! Just nu tar vi emot oändligt många, säger Inger Bergendorff . Hon är chef för familjecentret Landningsbanan, som ger introduktion i det svenska samhället till flyktingfamiljer. Trots utmaningarna ser hon att de flesta har en stark vilja att komma ut på arbetsmarknaden snabbt och lära sig svenska så snart de får chansen.

Sveriges rykte gott i Syrien

Ifjol kom hundratusen flyktingar och i år väntas lika många anlända. Sverige ger permanent uppehållstillstånd till alla som kommer från Syrien och landets rykte som välkomnande mottagarland var välkänt redan innan familjen Mohammed Ali och Manar Mihawsh kom med sina tre barn till Sverige.

- Vi hörde att Sverige välkomnar alla och tar bra hand om barnen, skolan är bra och barnen har stor frihet här, säger de.

Tre av fyra svenskar för liberal invandring

Trots utmaningarna och kostnaderna anser tre av fyra svenskar, enligt en färsk mätning, att Sverige ska fortsätta på den nuvarande flyktingvänliga linjen. Då Sverigedemokraterna har gjort sig känt för en fientlig eller ytterst invandringskritisk inställning till flyktingmottagningen, så försöker de borgerliga partierna närma sig frågan på ett praktiskt plan.

- Jag önskar en debatt om vad som är en rimlig omfattning av flyktingmottagningen, säger kommunstyrelseordförande Bo Frank i Växjö.
Bildtext Kommunstyrelseordförande Bo Frank i Växjö önskar en debatt om vad som är en rimlig omfattning av flyktingmottagningen.

Nämnden för arbete och välfärd i Växjö skickade nyligen en vädjan till regeringen om större statliga bidrag till de kommuner som har ett generöst flyktingmottagande.

- Det bär med sig vissa kostnader och vi vill ha en bättre kostnadstäckning från staterna för de åtgärderna, säger Oliver Rosengren (M), som är ordförande för nämnden.

Medan flera rikare kommuner bara tar emot ett fåtal flyktingar, så är fattigare kommuner tvungna att lägga ut stora resurser på mottagandet. En debatt om hur kommunerna ska dela på ansvaret är under uppsegling. Här syns en spricka också inom Moderaterna, där politiker ute i kommunerna opponerar sig mot den Stockholmsstyrda liberala linjen.

Också Kristdemokraterna och Folkpartiet har presenterat skärpta krav då det gäller uppehållstillstånd. Den borgerliga Alliansen vill luckra upp villkoren på arbetsmarknaden för att få fler flyktingar i arbete - en fråga som är känslig för den sittande rödgröna regeringen.

Läs också:
EVA-rapport: Finland klarar sig inte utan invandring