Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu ska skrotbåten bort

Uppdaterad 30.01.2015 07:52.
skrotbåt
Bildtext Skrotbåten ligger inte längre i vattnet utan står på bockar på stranden.

Skrotbåten i Kräkelsundet vid Tolkisvägen i Borgå ska fraktas bort och skrotas.

Det är förslaget i Byggnads- och miljönämndens föredragningslista.

Skrotbåten ägs av en privatperson och har länge stått övergiven på en av stadens tomter - utan markägarens tillstånd.

Fartyget inte bara förfular miljön utan utgör också en fara för människor som rör sig i närheten. Fartyget är nämligen bristfälligt stöttat.

Fartyget ligger dessutom på ett havstrandsområde som i generalplanen är anvisat för rekreation vilket innebär att det rör sig många människor i närheten av fartyget. Skrotfartyget utgör också ett betydande hinder för stadens strävan att ytterligare utveckla användningen av rekreationsområdet.

Fartygets ägare har inte svarat på miljömyndigheternas kontaktförsök och har inte heller kunnat nås av stämningsmannen. Han har haft tid till den 30 november 2014 att få bort fartyget.

Byggnads- och miljönämnden behandlar frågan vid sitt möte på tisdag.