Hoppa till huvudinnehåll

Mitt jobb

Robotarna som kan ta över ditt kontorsjobb

Från 2015
Uppdaterad 16.03.2015 13:23.
mjukvarurobot
Bildtext En mjukvarurobot kan sammanställa information från många olika ställen.

Om du tror att en robot inte kan hjälpa dig i ditt kontorsjobb, eller i förlängningen helt och hållet ta över, så tror du kanske fel. Särskilda dataprogram kan redan i dag ta hand om vissa monotona arbetsuppgifter, till exempel inom ekonomiförvaltningen.

Granska arbetslivet med oss

mittjobb logo
  • Svenska Yle granskade arbetslivet tillsammans med publiken.
  • I sociala medier användes #MittJobb.
  • Granskningen pågick 19.1 - 17.2.2015.
  • Svenska.yle.fi/mittjobb finns alla artiklar samlade.

För länge sedan var robotar endast förknippade med mer eller mindre människoliknande plåtskapelser i science fiction-berättelser. Fortfarande tänker många kanske främst på mekaniska apparater när de hör ordet robot. Men i dagens läge kan ett dataprogram också vara en robot. Det kallas då för mjukvarurobot.

De utvecklas i snabb takt just nu, av många olika företag. Bland annat hos Postens it-dotterbolag Opus Capita.

- Mjukvaruroboten har hand om din mus, den har hand om ditt tangentbord, den ser i princip din bildskärm och reagerar enligt den, berättar försäljningschef Ray Byman.

opuc capita
Bildtext Jaakko Lehtinen.

Jaakko Lehtinen jobbar på samma bolag, vid deras avdelning för mjukvarurobotar. Han visar upp en enkel robot, som automatiskt sammanställer uppgifter om företag, från flera register på nätet, endast på basis av företagens FO-nummer.

Roboten kunde också ha plockat ut data från vilka lokala program som helst. Det är möjligt fastän systemen inte är integrerade eftersom roboten i princip gör allt det här på motsvarande sätt som en datoranvändare. Men mycket snabbare.

En enkel mjukvarurobot - Spela upp på Arenan

Ray Byman påpekar att arbetstagare därmed kan undvika att utföra en hel del enformigt arbete.

- Och en robot gör inte fel när den är rätt programmerad, rätt lärd. Den utför enformiga uppgifter och man får då mera tid att fokusera på saker som behöver kanske mera intelligens från en människa. Dock kan en robot också lära sig, alltså den finner vissa saker som kommer som misstag och när de kommer tillräckligt många gånger så kan man lära den egentligen med nya regler hur den ska reagera i en situation där de kommer på nytt.

På sikt kan mjukvarurobotarna bli allt smartare.

opus capita, ray byman
Bildtext Ray Byman

- Jag skulle säga att vi är ganska i början ännu. Jag tror att följande skede kommer vara att man utnyttjar artificiell intelligens i dom också, dom lär sig mera, dom blir lättare att lära upp. Dom kommer att få mera förståelse för vad dom håller på och gör.

Kan hjälpa flera yrkesgrupper

En mjukvarurobot kan redan i dag utföra vissa av de arbetsuppgifter som bokförare, försäkringsinspektörer och journalister gör.

Till exempel inom journalistiken kan enkla ekonomiska notiser och matchreferat skrivas av en robot om den har tillgång till de data som behövs. En studie vid Karlstads universitet i fjol visade att vissa texter skrivna av robotar upplevs som lite mer trovärdiga och objektiva.

Mjukvarurobotar har också stor potential när det gäller massiva program som man vill koppla ihop utan att göra en fullskalig och kostsam integrering av dem, vilket oftast kräver massvis med programmeringsarbete.

Till exempel kunde stora pengar sparas när det gäller att få landets lapptäcke av patientdatabaser att tala med varandra, om robotar flyttade över uppgifterna.

- Säkert det finns inom hälsovården en massa system också som är stora och där man behöver flytta över information från en del till en annan, eller utföra rutinmässiga uppgifter som säkert. Vi vet att hälsovårdsområdet kanske har brist på personal och det är helt onödigt att sitta och göra nånting rutinmässigt administrativt arbete som en robot skulle kunna sköta om, kommenterar Byman.

Många jobb kan ersättas så småningom

Förändringen till ett automatiserat samhälle är inte liten. Enligt Näringslivets forskningsinstitut Etla kan en dryg tredjedel av Finlands arbetskraft ersättas av mjukvarurobotar inom två årtionden. Och ju mer av arbetet som kan ersättas, desto mer riskerar yrkets ingångslön att sjunka.

När en del arbeten mer eller mindre försvinner så uppstår samtidigt nya istället, såsom robotskötare, och andra som vi inte ens kan föreställa oss i dag.

Läs också:
Robotar blir långsamt vanligare i Finland (2.2.2015)
Tar robotarna våra jobb? (7.6.2014)