Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

"Bedömningen ska få eleven att växa"

Från 2015
Uppdaterad 30.01.2015 14:47.
Bild: YLE/Stella Brunberg

Vid vilken ålder ska en skolelev börja få betyg och fungerar sifferbetyg eller muntlig bedömning bättre? Detta är frågor som diskuteras i Sverige som bäst, efter en färsk undersökning som visar att betygen inte är viktiga för inlärningen. Hur resonerar man kring detta på finländskt håll?

- För mig är kopplingen mellan inlärning och vitsord en ständig del av arbetet, säger Inger Damlin, biträdande rektor och speciallärare vid Borgaregatans skola i Vasa. Det som eleverna ska lära sig finns i läroplanen och i lärandet pågår ett ständigt utvärderingsarbete.

Damlin sitter i styrelsen för både OAJ, som är undervisningssektorns fackorganisation, och för det finlandssvenska lärarförbundet FSL. För henne är det viktigaste att bedömningen är sporrande för eleven.

- Den ska lyfta eleven och motivera till fortsatta studier, säger Damlin.

Debatt i Sverige om lägre betygsålder

Inger Damlin, bitr. rektor, om skolvitsord i Radiohuset
Bild: Yle/Peter Fahllund

I Sverige finns tankar på att börja ge vitsord redan i årskurs fyra. Men samtidigt har Vetenskapsrådet kommit med en forskningsrapport som hävdar att betyg inte är viktiga för elevers inlärning. Rådet understöder därför inte att man tidigarelägger sifferbetygen.

- Tidigare har vi haft en ganska identisk bedömning i båda länderna. Sverige valde senare ett annat koncept, medan vi behöll och utvecklade betygssystemet, säger Damlin.

- Vår bedömning i de lägre årskurserna är individcentrerad och baserar sig på den enskilda elevens utveckling speglad mot läroplanen. Sverige har helt och hållet frångått denhär traditionen, och då de nu ser på våra vitsord och vårt bedömningssystem är det lätt att jämföra med det som en gång var.

Bedömningsdiskussionen bör få eleven att växa

Finländska skolelever får sifferbetyg från och med årskurs fyra. Före det är det korta omdömen av typen utmärkt, goda kunskaper, nöjaktigt och bör förbättras som gäller. Inger Damlin vill inte ta ställning till om detta är det bästa alternativet, men hon anser att de muntliga utlåtandena som ges i de lägre årskurserna bör ligga som grund för sifferbetygen.

- Vi lärare ska idag motivera vitsorden och diskuterar bedömningen med varje elev i varje ämne. Meningen är att få eleven att växa. Det skall vara ett konstruktivt samtal där eleven blir medveten om vilka möjligheter han eller hon har.

Hur vet man då att alla lärare resonerar lika överallt och att det blir rättvist?

- Vi har styrdokument och en läroplan som säger precis vad vi skall undervisa i alla ämnen. Där finns också ett avsnitt om bedömning med kriterier som är mycket detaljerade. Det här garanterar att bedömningen blir rättvis, säger Inger Damlin.

Läs också: Svensk forskning: Betyg inte viktiga för elevers inlärning

Mer om ämnet på Yle Arenan