Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Finlandssvenska krigsbarn klarade sig bättre

Från 2015
Uppdaterad 02.02.2015 13:53.
Krigsbarn ombord på lastfartyg som för dem till Stockholm.
Bildtext Krigsbarn ombord på lastfartyg som för dem till Stockholm.
Bild: Yle/arkiv

De barn som sändes till Sverige undan kriget hade alla olika öden. Men de barn som kunde svenska hade trumf på hand i jämförelse med de barn som inte kunde språket. Berit Lindholm och Bo Nyström är glada och tacksamma över sina vistelser och har fortsatt kontakt med sina svenska familjemedlemmar.

Bo Nyström, krigsbarn berättar
Bildtext Bo Nyström
Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

Bo Nyström kom från en stor barnfamilj i Vasa. Han skickades som sjuåring till Sverige tillsammans med sin bror Rainer under fortsättningskriget. De åkte över Östersjön med lastfartyg. Barnen sov i britsar utplacerade i lastrummet och många mådde illa.

- Mamma fick brev av sköterskorna som var med, berättar Bo. De skrev att bröderna Nyström var flitiga att springa med spyhinkarna.

I Sverige blev bröderna sända till Uppsala i olika famljer Lyckligtvis var papporna i familjerna bröder och bodde nära varandra, så Bo och Rainer träffades varje dag.

- Det var ett stort gods med många traktorer och hästar och hundra kor. Där var drängar och pigor och många barn, så det var ingen brist på vänner, säger Bo.

Bröderna blev mycket väl omskötta och det var en positiv upplevelse på alla sätt.

- Det var först som vuxen som jag förstod att man kunde ifrågasätta att barn skickades utomlands på det här sättet, säger Bo Nyström.

Berit Lindholm, krigsbarn berättar.
Bildtext Berit Lindholm
Bild: Jyrki Karjalainen/Yle

Berit Lindholms mor var konvalecent efter lungtuberkulos och därför sändes Berit till släktingar i Sverige. Det kom att bli tre vistelser för hennes del.

- Vi som talade svenska hade en enorm fördel, säger Berit. De finska barnen som inte hade kunde språket hade det jobbigt. När de kom tillbaka hade de glömt finskan, men kunde förbjudas att tala svenska .

Berit har träffat flera krigsbarn som har svåra traumatiska minnen.

- Flera av dem bodde på barnhem. Vissa utnyttjades hänsynslöst som gratis arbetskraft eller på sätt som var ännu värre.
Det är fruktansvärda öden, säger Berit.

De här krigsbarnen vill inte tala om sina minnen och de är heller inte aktiva i krigsbarnsföreningarna.

- Fast de borde få bearbeta det som de kanske tigit om i sjuttiofem år.

Närbild ikväll klockan 20 på Yle Fem