Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nya dagiset Silva i Kimito fylls av konst

Från 2015
Uppdaterad 03.02.2015 15:20.
Pive Toivonen
Bildtext Pive Toivonen målar akvareller som i Silva kommer att pryda glasväggarna.
Bild: Pive Toivonen

I Kimito håller ett helt unikt daghem på att ta form. Sex konstnärer deltar i byggprocessen från start och bygger in konst som ska inspirera både barn och vuxna.

- Jag tror det kommer att se verkligt vackert ut, säger Pia Holm som koordinerar den så kallade procentkonsten i daghemmet Silva i Kimito. Textilformgivare Pia Holm är också själv en av de sex konstnärer som engagerats för projektet.

- Planerna vi har är så bra och konstverken kompletterar varandra fast vi har så olika stilar. Vi har fotografi, mönster, bildkonst, grafik, glaskonst, metall... Det är många material och tekniker som är representerade vilket vi tycker är viktigt för att barnen ska kunna bekanta sig med olika typer av konst!

Pia Holms textil
Bildtext Pia Holm jobbar med färger och former.
Bild: Pia Holm

Stora grafiska löv i golvet, glasväggar med akvareller, ljuskonst i taket, insekter och berättelser som kombinerar foto, teckning, skog och barn.

Bland annat det ska konstprojektet i samband med daghemmet resultera i.

Procentkonst

En procent av byggkostnaderna på 5,7 miljoner euro viks för konst. Det betyder nästan sextio tusen euro för att skapa en kreativ och stimulerande inomhusmiljö för både barn och personal i Kimitodaghemmet.

Silva

 • Daghemmet, som tidigare gick under namnet Barnbyn, kommer att inhysa cirka hundra daghems- och förskolebarn.
 • Själva daghemsbyggnaden på cirka 2000 kvadratmeter byggs i anslutning till Amosparkens skola och kommer således också att vara en del av skolan.
 • Största delen av konstverken kommer att finnas i daghemsbygganden men en del verk får en fortsättning i skolan.
 • Silva betyder skog på latin.
 • Utöver denna summa stöder också Centret för konstfrämjande projektet med 29 000 euro.

  Procentprincipen är inget nytt påfund men i Kimitoöns kommun har principen hittills utnyttjats bara i blygsam skala.

  Del av Ritva Kovalainens verk
  Bildtext Fotograf Ritva Kovalainen kommer att skapa berättelser med hjälp av bland annat fotografier.
  Bild: Ritva Kovalainen

  - Det är fint att Kimitoöns kommun satsar så här på kultur! säger fotograf Ritva Kovalainen, en av de sex konstnärer som deltar i den konstnärliga utformningen av Silva.

  Övriga konstnärer som medverkar är Pive Toivonen, Petra Kallio, Sara Ilveskorpi och Aino Toivettula.

  Sara Ilveskorpi skapar i glas
  Bildtext Sara Ilveskorpi skapar i glas.
  Bild: Sara Ilveskorpi

  Totalt kommer åtminstone tretton olika verk att pryda väggar, golv, tak och skåp i daghemmet. Konstnärerna presenterade en del av sina idéer på ett presstillfälle på måndag. Tillsvidare är inga av konstverken ändå färdiga utan kommer att integreras i byggnaden i takt med att bygget avancerar.

  Daghemsbygge i Kimito februari 2015
  Bildtext En del av Amosparken är nu byggarbetsplats. Nya daghemmet ska vara färdigt senast den sista november.
  Bild: Yle/Monica Forssell

  Daghemsbygget inleddes i fjol höstas och nu har man kommit så långt att grundmuren är gjuten.

  Inte tavlor på väggarna

  Några traditionella tavlor eller skulpturer handlar konst i daghemmet inte om, förklarar Holm utan all konst är en del av de material som också annars skulle finnas i daghemmet.

  Akvareller trycks på glasväggar, skåpdörrar får berättelser och så vidare.

  - Förhoppningsvis ska konsten uppmuntra till lek och rörelse men också inspirera till egen konst!

  ”Om jag var ett litet djur hur skulle världen då se ut?”

  Hennes egen utgångspunkt har varit världen sedd ur ett litet djurs perspektiv.

  Alla konstnärerna har anknytning till Kimitoön och en gemensam nämnare för konstnärerna är känslan för natur, skog och hav.

  ”Fint att Kimitoön satsar”

  Arkitekt för daghemmet är Juhana Marttinen. Också han är entusiastisk över hur konsten från början integreras i bygget.

  - Jag har stora förväntningar på daghemmet!

  Kimitoöns kommun får beröm både av arkitekt och konstnärer för att våga satsa dels på själva byggnaden men också konsten.

  Vill skapa något bestående

  I många kommuner i dag byggs skolor och daghem av färdiga element som vid behov kan flyttas. I Kimitoön har man velat skapa något mer bestående och det är fint, säger Marttinen.

  Så kallad procentkonst utnyttjades också i samband med att biblioteket i Kimito inhystes i Villa Lande, men något lika ambitiöst som procentkonsten i daghemmet Silva har inte tidigare gjorts i Kimitoöns kommun och enligt Pia Holm är det rätt ovanligt att små kommuner satsar så här stort på konst.

  - Det känns fint att på det här sättet få vara med och skapa något på den egna orten, säger Riva Kovalainen.

  Korrigering kl 16.43 Utöver en procent av byggkostnaderna får projektet också 29 000 euro av Centret för konstfrämjande.