Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Scenkonsten tar paus i Vasa

Från 2015
Uppdaterad 04.02.2015 08:48.
Scenkonst i Vasa.
Bildtext Scenkonst i Vasa.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Det är för få som söker till Novias utbildning i scenkonst i Vasa. Därför tas inga nya studerande in hösten 2015 och hösten 2016. Planen är att hålla uppehåll i två år och därefter ta in studerande igen - antingen i Vasa eller Jakobstad.

- När vi inte har fyllt studieplatserna två gånger i följd måste vi ju fundera på om det är något fel på konceptet när det inte drar, säger Sören Lillkung, enhetschef för Novia i Jakobstad som scenkonsten hör till.

Sören Lillkung, enhetschef vid yrkeshögskolan Novia.
Bildtext Sören Lillkung
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Utbildningen till dramainstruktör är fyraårig och unik i svenskfinland. Det finns tio studieplatser per årskurs och normalt skulle arbetet nu inledas inför höstens intag. Men allting är annorlunda nu.

- Vi måste göra något drastiskt när vi inte fyller platserna. Hur ska vi fortsätta?

Fördelar och nackdelar med en flytt

Det finns pengar att spara om man skulle flytta utbildningen till Jakobstad. Å andra sidan skulle man då mista närheten till två professionella teatrar.

Studerande vid scenkonstutbildningen i Vasa.
Bildtext Tobias Klemets, Anna Högström, Heini Rautoma och Olli Sirén studerar scenkonst på Novia i Vasa.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

- Här finns lite extra administration i Vasa. Vi skulle kunna använda utrymmena effektivare där. Så nog skulle vi snabbt komma upp i sexsiffriga belopp. Dagens ekonomiska finansieringssystem kräver att vi har full beläggning på våra utrymmen, säger Sören Lillkung och fortsätter:

- Men det här är inte bara scenkonstens ansvar. Andra utbildningar och andra samarbetspartners skulle kunna ta ansvar för att fylla utrymmena.

Det är inte bara att knäppa i fingrarna och använda utrymmen på Campus Allegro, påpekar Lillkung.

- Scenkonst behöver en del specialutrymmen och det skulle innebär att utrymmena måste göras om. Och det är inte bara att knäppa i fingrarna, utan det skulle också innebära en kostnad.

Lockar för få

Novias andra konstutbildningar i Österbotten, de till musiker och fotograf, lockar mellan 3 och 3,5 fler sökande än det finns platser. För scenkonsten och utbildningen till dramainstruktör är de sökande ungefär dubbelt så många som platserna vilket i dag anses för litet.

På grund av teaterhögskolans intag hösten 2016 håller scenkonst vid Novia upp med egna intag även den hösten. Förhoppningen är ett nytt intag igen hösten 2017.

Tillägg till artikeln 4.2.2015 klockan 08:45:

Gabriele Alisch, programansvarig för scenkonst vill förtydliga att inbesparingen vid en eventuell flytt till Jakobstad skulle bli omkring 100 000 euro. "Naturligtvis är det inte uteslutet att man kunde spara in ännu mera ifall samarbete mellan programmen i Jakobstad utökas kraftigt genom till exempel ett helt nytt undervisningskoncept."

Scenkonst i Vasa tar paus

4:32