Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ju lägre inkomster desto dyrare bostadslån

Från 2015
Höghus

Ju lägre inkomster man har desto dyrare bostadslån betalar man, det visar Yles nya enkät. Personer med höga inkomster betalar i snitt mindre marginalränta.

I en tid då Euribor-räntorna är låga är marginalräntorna ett sätt för bankerna att göra vinst och minska sina risker. Marginalräntan bestäms separat för varje kund och därför kan det finnas stora variationer mellan olika kunders marginalräntor.

Enkäten visar att personer som tjänar mindre än 2 000 euro i månaden betalar en marginalränta på en procent, medan de som tjänar över 5 000 euro i månaden kommer undan med en marginalränta på 0,65 procent.

Nivån på marginalräntan påverkas bland annat av risken för betalningsstörningar. Ju mindre risken är att kunden har betalningsstörningar, desto lägre är marginalräntan. Andra faktorer som kan påverka är andra låntagares inkomster, egna besparingar och den egna förmögenheten samt storleken på lånet.

Bara ett fåtal av de som svarade på enkäten uppgav sig ha en hög ränta på uppemot två procent. 25 svarspersoner hade en ränta på två procent eller mer. Av alla marginalräntor i enkäten var genomsnittsräntan 0,74 procent.

Höjningen av marginalräntorna under åren 2012-2013 syntes tydligt i svaren.

Nästan 1 500 personer svarade på Yles enkät, som lades ut på webben förra veckan. Alla resultat från enkäten kan läsas på finska här.