Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm ordnar enkät

Från 2015
Uppdaterad 03.02.2015 08:29.
Korsholms kommun
Bildtext Arkivbild.

Kommuninvånarna ska få säga sitt om kommunindelningen via en enkät. Det beslöt kommunstyrelsen i Korsholm på måndag kväll.

Själva utredningen, gjord av Jan-Erik Enestam och Ossi Repo, ska ligga till påseende från den 4 februari till slutet av mars.

Michael Luther
Bildtext Michael Luther

Sen blir det inte bara en, utan två rundor i kommunens byar och krokar. Den första görs i mars och den andra i maj.

- Det handlar om många stora och svåra frågor, säger styrelseordförande Michael Luther (SFP).

Det blir också en enkät där invånarna får säga hur de vill ha det i framtiden.

- Det betyder att fullmäktige sannolikt tar ställning till utredningen i juni, säger Luther.

Enligt beredningen var det tänkt att fullmäktige skulle säga ja eller nej till en sammanslagning redan den 30 mars.

Hur mycket vikt ska man då lägga vid kommuninvånarnas åsikt?

- Det är upp till fullmäktige hur de bedömer enkäten. Min uppfattning är att jag som beslutsfattare ska respektera invånarnas åsikter, säger Luther.

Plan för den äldre befolkningen

Styrelsen tog också upp den plan för att stödja den äldre befolkningen som en kommitté jobbat på sedan slutet av år 2013.

Planen sträcker sig fram till år 2030 och gäller specifikt Korsholms kommun.

I beredningen lyfts vissa punkter av planen upp:

Samhällsplaneringen ska beakta de äldres behov. Till exempel genom att lättare former av serviceboenden planeras in i så kallade servicekvarter.

Kommittén föreslår att en koordinator anställs för att samordna rådgivningen och informationen till den äldre befolkningen.

Målsättningen är också att flytta tyngdpunkten från dygnetrunt-vård till vård i hemmet.

Vill ha en geriatrisk poliklinik

Dessutom föreslår kommittén att kommunen inrättar en geriatrisk poliklinik.

Var skulle en sådan inrättas?

- Det här hänger ju på SOTE-reformen. Ligger ansvaret på kommunen eller på vårdområdet? Men om Korsholms kommun skulle få bestämma så skulle den placeras i anslutning till vår hälsovårdscentral, säger Luther.

Nu skickas planen ut på utlåtanderunda till allehanda nämnder och råd.