Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Litet ljusare framtid för en del företag

Från 2015
Uppdaterad 04.02.2015 05:08.
Köpmansgatan i Karis.
Bildtext Handeln vågar tro på investeringar. Här syns Köpmansgatan i Karis.

Kommunernas näringspolitik fungerar inte bra. Det visar Novago företagsutvecklings undersökning i Västnyland. Glädjande är att enbart sex procent av företagen tror att det blir uppsägningar. Det kan förekomma permitteringar, men företagen planerar också att utbilda den egna personalen och anställa mera.

Hösten 2014 gjorde Företagarna i Finland, Finnvera Abp och Arbets- och näringsministeriet en konjunkturundersökning bland små och medelstora företag.

Då visade det sig att konjunkturförväntningarna sjönk klart i början av året. Investeringarna minskade, men företagen höll ändå fast vid sin personal och ville växa. 184 företag från Västnyland var med i undersökningen.

Novago företagsutveckling ville veta mera om de västnyländska företagen och genomförde en egen utfrågning i december 2014.

Frågorna skickades till 365 företag i Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå. 72 företag svarade på utfrågningen, så svarsprocenten blev 19.

Ingå och Sjundeå är inte med då resultatet presenteras eftersom endast ett företag från vardera kommun deltog.

Kommuner som var med Så många företag deltog
Lojo 31
Raseborg 27
Hangö 10

Lojoföretag nöjda med Lojo

Drygt hälften av företagen är nöjda med konkurrenskraften på sin placeringsort. Det är företagen i Lojo som är mest nöjda med den ort de verkar på.

De västnyländska företagen var negativa till kommunernas näringslivspolitik i höstens barometer. Största delen av företagen i Västnyland är fortfarande missnöjda eller mycket missnöjda med kommunernas näringslivspolitik i Novagos undersökning.

Branscher i undersökningen Procentuell andel
Servicebranschen 26
Industrier 24
Byggbranschen 21
Inkvartering och restauranger 17
Handeln 13

Bättre samarbete

Företagen är nu nöjdare med samarbetet med kommunerna än vad de var i höstens undersökning. 50 procent är nu nöjda med samarbetet.

Företagen fick motivera vad de är missnöjda med. Det är myndigheternas arbete och den långsamma beslutsprocessen som är irriterande.

Företagen ser positivt på utveckling och omsättning under den närmaste tiden.

En fjärdedel uppskattar att utsikterna för att kunna utveckla företaget förbättras jämfört med 2014. Nästan hälften räknar med att utsikterna behålls på samma nivå som i fjol, medan en tredje del anser att omständigheterna försämras.

Det är minskningen av beställningar och/eller försäljning som kan försämra utvecklingen. Finansieringen ser man inte som ett särskilt stort problem vad gäller utveckling.

En tredjedel uppskattar att omsättningen ökar under våren.

Företagen försiktiga med investeringar

De västnyländska företagen tror fortfarande inte på att det är möjligt att investera särskilt mycket. Den inställningen har inte ändrat sedan höstens undersökning.

Över en tredjedel meddelade att företaget investerar mindre eller märkbart mindre under de följande sex månaderna.

Investeringsplanerna varierar mellan branscherna. Man är minst intresserad av att investera inom byggbranschen. Inom handeln planerar man att investera inom det närmaste halvåret. Nästan hälften planerar investeringar.

Mera utbidlning - flera anställda

Två av tio företag hade permitterat sin personal i fjol. En fjärdedel hade sagt upp folk.

Novagos resultat visar att litet mera än en tredjdel i år har planer på att utbilda personalen och anställa mera.

En fjärdedel förutsäger permitteringar. Sex procent av de som svarat tror att det blir frågan om uppsägningar. Den siffran ser Novago som positiv.

Vi följer upp artikeln med flera intervjuer.

Läs också:

Barometern från hösten 2014

Företagare vill ha mindre byråkrati