Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Björklöf: Byggnadstillsynen måste återfå sin trovärdighet

Från 2015
Uppdaterad 03.02.2015 15:52.
Blanketter för ansökan om bygglov
Bild: YLE/Tove Virta

Byggnadstillsynen i Raseborg behöver återfå sin trovärdighet. Därför måste fullmäktige få en redogörelse om situationen, skriver Peter Björklöf (FKP) i en motin till fullmäktige i Raseborg.

I motionen skriver Björklöf att byggnadtillsynen fungerat bristfälligt allt sedan Raseborgs stad bildades. Till en början handlade det om långsam behandling av tillståndsärenden. Nu lider byggnadstillsynen av misstänkta fall av ojämlik behandling och lagstridigt förfarande, skriver Börklöf.

De senaste månaderna har det kommit fram ett djupare missnöje med byggnadstillsynens sätt att verka, står det i motionen.

Peter Björklöf anser att de åtgärder som hittills vidtagits har varit motstridiga och otillräckliga. Björklöf skriver att stadens ledning kommer med bortförklaringar och förringar omfattningen av problemen.

Det krävs öppenhet, ärlighet och att man går till botten med problemen för att återfå trovärdigheten. Därför vill Björklöf att stadsstyrelsen ger en redogörelse till fullmäktige om situationen inom byggnadstillsynen.