Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Pargas och Kimitoön – när åtta kommuner blev två

Från 2012
Uppdaterad 29.08.2016 09:37.
Omröstning om kommuner i Åboland - Spela upp på Arenan

I västra Åboland blev många små kommuner två stora 2009. Pargas, Nagu, Houtskär, Korpo och Iniö blev en kommun där det största problemet verkade vara namnet. Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd slogs ihop och bildade Kimitoön.

Pargas är en kommun i Egentliga Finland. Kommunen bildades med namnet Väståboland den 1 januari 2009 genom sammanslagning av de tidigare kommunerna Pargas, Nagu, Houtskär, Korpo och Iniö.

Hur mår den nya kommunen Väståboland? - Spela upp på Arenan

Pargas godkände inte namnet Väståboland utan insisterade på att den nya kommunen skulle heta Pargas. Kommunerna kunde inte sinsemellan komma överens om namnet, och därför överlämnades ärendet till ministeriet och kommunminister Mari Kiviniemi.

Väståboland eller Pargas? - Spela upp på Arenan

Där beslöt man att kommunen skulle heta Väståboland. Föreslagna namn för kommunen var Berghamn, Erstan, Gullkrona och Pargas. Forskningscentralen för de inhemska språken rekommenderade namnet Pargas. Den 16 december 2008 beslöt fullmäktige namnet Väståboland.

Korpo: Räddningsverket får problem med namn i nya kommuner - Spela upp på Arenan

Men på räddningsverket oroade man sig över alla små namn som ändrade i och med den nya kommunen. Många kartor och listor behövdes i alla fall i Korpo.

Omröstning Pargas/Väståboland - Spela upp på Arenan
Namnet Pargas vann i folkomröstningen - Spela upp på Arenan

I maj 2011 ordnades en folkomröstning mellan kommunnamnen Pargas och Väståboland. Den rådgivande folkomröstningen resulterade i att Pargas fick 57,6% av rösterna och Väståboland 40,1%. Deltagandet var 71.5%.

Namnet Väståboland stöddes så gott som enhälligt av skärgårdsborna och av en fjärdedel av Pargasborna, som dock genom sitt antal dominerade resultatet.

Inte emot lagen att kommunen kan heta Pargas - Spela upp på Arenan
Väståboland heter nu Pargas - Spela upp på Arenan

Den 14 juni 2011 beslöt fullmäktige, efter lång debatt att kommunen skall byta namn till Pargas. Beslutet överklagades senare under sommaren.

Kommunens namn ändrades till Pargas den 1 januari 2012. Pargas har stadsrättigheter.

Kimitoön är den andra kommunen i västra Åboland. Kommunen bildades i början av 2009 av de tidigare kommunerna Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd. Kommunen Dragsfjärd var en sammanslagning av kommunerna Hitis och Dragsfärd med Dalsbruk 1969.

Vill Hitisborna att Hitis skall återfå sin självständighet? - Spela upp på Arenan

Vissa Hitisbor var inte nöjda med fusionen och tyckte att Dragsfjärd inte kunde ta hand om skärgården. De ville att Hitis skulle återfå sin självständighet. Så gick dock inte.

1991 trodde man inte att Kimitoöns kommuner skulle fusioneras - Spela upp på Arenan

1991 trodde man inte på Hitis att ännu en sammanslagning skulle bli av mellan Kimito och Dragsfjärd.

Livet på Kimitoön 2012 - Spela upp på Arenan

Kommunernas fullmäktigen accepterade kommunsamgången den 26 juni 2007. Kommunen blev Kimitoön.

Skall Väståboland och Kimitoön slås ihop? - Spela upp på Arenan

I och med det stora kommunförslaget 2011 föreslås även att Pargas och Kimitoön skulle slås samman. Hur ställer man sig till detta förslag?

Läs också