Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

”De homosexuella bör leva i celibat” - ansåg man i kyrkan på 1970-talet

Från 2008
Uppdaterad 27.04.2015 14:44.
Inslag och intervjuer om homosexualitet och kyrkan - Spela upp på Arenan

Debatter kring de homosexuella och deras sexualliv blossar upp med jämna mellanrum. Särskilt för kyrkan är det svårt att enas. 1976 förordade John Wikström celibat för de homosexuella.

Biskop John Wikström menar att förhållandet mellan män och kvinnor är det normala. De homosexuella är lika mycket värda som alla andra och också välkomna i kyrkan, de kan också inneha tjänster. Men de homosexuella kan inte ha beständiga homosexuella relationer. De homosexuella bör praktisera celibat. Själavården måste gå ut på att acceptera sig själv, men de homosexuella skall få hjälp med att utöva celibat.

Redaktör Chris Zitting frågar Claes Andersson vad det innebär för en människa att vara tvungen att avstå från sexuallivet helt och hållet. Kan man ändra på människors sexuella läggning? Andersson menar att celibat avskär människor från det naturliga och viktiga i livet. Man kan kanske ändra vissa personers sexuella läggning, men det är inte moraliskt rätt eller önskvärt, och oftast inte heller möjligt. Att tala om homosexualitet som ett lyte som John Wikström gör är mycket farligt. Då kommer man in på "botemedel", vård och våld.

Setas ordförande Martin Schreck talar om att diskrimineringen av homosexuella inte i första hand är ett kyrkligt problem utan ett allmänt samhälleligt problem, men kyrkan har många gånger stått i spetsen för diskriminering. Martin Schreck menar att de homosexuella stämplas som andra klassens medborgare. Att förorda celibat för de homosexuella är fullkomligt oansvarigt.