Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Ung kvinna i Bryssels korridorer

Uppdaterad 06.11.2015 10:27.

Maria Serrano och Lotta Lindegren är båda unga kvinnor som är tätt knutna till Bryssel och EU.

Maria Serrano berättar om sitt liv bland språk. Hon tolkar från och till svenska, spanska, engelska finska och snart danska.

Mellan språken finns skillnader och man kan märka nationella särdrag. De måste man ta i beaktande när man tolkar.

Maria Serrano säger att hon trivs i Bryssel och att hon har lyckats kombinera jobbet med ett familjeliv med två små barn.

Det är skönt att bara få tolka, menar hon. Att inte behöva ta ställning till något. När hon en sommar tolkar på den internationella litteraturkonferensen i Lahtis kommer alla fram och frågar vad hon anser om det ena och det andra. Hon varken hinner, orkar eller vill ta ställning.

Lotta Lindegren, å sin sida, är överinspektör och jobbar på statsrådets kansli. Hon jobbar med frågor som är intressanta och får resa massor.

Men med tiden har hon märkt att man måste vara hård och tuff, en av grabbarna. Det är inte så lätt att vara ung och kvinna i EU:s korridorer. Man måste hela tiden bevisa att man duger till något i det hierarkiska systemet.

Som tittare blir man matt av se tempot i Lottas liv, från Helsingfors till Bryssel till Dublin under ett dygn.

Text: Ida Fellman