Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Teknikens historia: från väderkvarn till kylskåp

Från 2006
Uppdaterad 17.05.2016 15:16.

Teknikens historia - Väderkvarnen

13:20

Varifrån kommer våra maskiner och var började teknikens utveckling? Här följer Jan-Erik Wiik teknikens historien från väderkvarnen till jetmotorn och kylskåpet.

Väderkvarnen

Allting började med väderkvarnen. Väderkvarnen var nämligen en av de första uppfinningarna som kunde omvandla vind eller vatten till kraft.

De första väderkvarnarna uppfanns på de stora vidderna i gamla Persien. Där fungerade de med segel och såg helt annorlunda ut än den modell vi är bekanta med här i Europa. Från Persien spreds väderkvarnarna till Kina där de också fungerade med ett slags tyg. 100 år senare kom de till Europa, men i en så annan form att det är svårt att säga om de uppfanns på nytt i Europa eller om upptäckten spreds hit från Asien.

Ännu på 1700-talet fanns det bara vind-, vatten- och muskelkraft. Men så småningom börjar den industriella revolutionen ta vid och uppfinningar som väderkvarnarna förvandlades till pittoreska kvarlevor från forna tider.

Ångmaskinen

Vår historia skulle antagligen har sett betydligt annorlunda ut om inte ångmaskinen uppfunnits. Tack vare den tog människan steget in i industrins och tekonologins värld. De första maskinerna dök upp på 1700-talet och var då både stora och klumpiga. De kallades för atmosfäriska maskiner eftersom pumpandet snarare sköttes av maskinen istället för av ångan. De användes inom den brittiska gruvindustrin för att pumpa vatten och lättade på arbetsbördan.

Teknikens historia - Ångmaskinen

14:03

Mot 1700-talets slut uppfann James Watt det vi i dag kallar för ångmaskin. Han böt ut de atmosfäriska maskinernas fram-och-tillbaka-pumpande kolvar mot en cirkelrörelse. Maskinen blev en stor succé och började användas överallt. Tack vare den uppfanns ångloken och ångbåtarna och den industriella revolutionen var född.

I slutet av 1800-talet uppfanns de första ångturbinerna som ökade effektiviteten enormt. Framtiden började igen se ljus ut för ångmaskinerna. Men så dök förbränningsmotorerna upp och en ny era började.

Teknikens historia - Ångmaskinen 2

14:22

Förbränningsmotorerna

Vi är i dag beroende av olja. Mest på grund av att förbränningsmotorn tagit över en så stor del av vår vardag. Den finns överallt, i bilen, i flygplanen och i båtarna.

Förbränningsmotorerna förändrade vår värld. Föregångarna var varmluftsmaskiner som långsamt utvecklades till dagens motorer. Finländska John Eriksson var en av dem som bidrog till förbränningsmotorns uppkomst. Han förbättrade de varmluftsdrivna Sterlingmotorerna. Dessa motorer gick på petroleum och användes främst i fartyg och båtar.

Teknikens historia - Förbränningsmotorer 1

13:55

Till Finland kom varmluftsmotorerna tack vare John Wickström, som började tillverka dem i Vasa under 1900-talets början. Men Wickström gick två år senare över till de nya förbränningsmotorerna som utvecklats i Tyskland. Nikolaus Otto hade nämligen utvecklat en bensindriven fyrtaktsmotor som tog världen med storm.

I det andra avsnittet om förbränningsmotorer tittar Juhani Westman närmare på tvåtakts- och fyrtaktsmotorer. Tvåtaktarna användes aktivt i trålbåtar ännu i 50-talets Finland, främst därför att de var så pålitliga. Motorn hade också en glansperiod i forna Östtyskland där den användes i bland annat Trabanten.

Teknikens historia - Förbränningsmotorer 2

14:24

Sedan dess har tvåtaktaren blivit allt mindre populär, speciellt eftersom den producerar mera avgaser än fyrtaktsmotorn. I Kalifornien är tvåtaktatsmotorerna i dag helt förbjudna. Istället har de fyrtaktarna tagit över.

Flygande maskiner

För ungefär hundra år sedan tog bröderna Wrights konstiga maskin sitt första skutt i luften och flygplanens föregångare var uppfunnen. De första flygplanen kom till Finland under 20-talet och sedan dess har flygtrafiken bara ökat.

Teknikens historia - Flygande maskiner 1

13:41

Flera uppfinningsrika flygintresserade höll på att utveckla olika flygmaskiner under det tidiga 1900-talet. Men bröderna Wright var de första att kontrollera det plan de satte i luften. De tog ett kort skutt framåt genom luften och kunde även ta ett skutt bakåt. Därför anses de i dag vara flygplanets uppfinnare.

Men frågan är om flygplanens utveckling skulle ha sett mycket annorlunda ut om någon annan blivit maskinens anfader. Antagligen inte, tror Jan-Erik Wiik och Carl-Fredrik Geust som diskuterar flygplansmodeller och flygplansmotorer vid Finlands flygmuseum i Vanda.

Teknikens historia - Flygplansmotorer

14:16

Jetplanen uppfanns kring andra världskriget. Både britterna och tyskarna höll på att uppfinna sina egna jetmotorer. Jetplanen skulle vid 1800-talets slut lätt ha ansetts vara en omöjlighet. Hur är det nämligen möjligt att en maskin kan flyga utan propeller? Jetmotorn fungerar genom att förbränna syre och sedan skjuta ut de gaser och den heta luften som blir över. Det är de som på sätt och vis knuffar planet framåt. Otroligt nog fungerar det här också i rymden där det inte finns någon luft, men då måste extra syre tas med från jorden för att förbränningen skall fungera.

Teknikens historia - Flygande maskiner 2

13:45

Hushållsmaskiner

I det sista avsnittet av "Teknikens historia" tar Jan-Erik Wiik en närmare titt på våra hushållsmaskiner. I dag är kylskåpet vår vanligaste maskin i köket, men ännu på 60-talet hade inte ens hälften av alla hushåll i Finland ett kylskåp.

Teknikens historia - Hushållsmaskiner

13:13

Tekniken för kylskåpet uppfanns redan i mitten av 1700-talet. Men ännu då visste ingen riktigt vad man skulle göra med en sådan apparat. Förmågan att kyla ner ett utrymme föll alltså i glömska. Kanske var folk så nöjda att använda isskåp och annat liknande att ingen såg kylskåpets fördelar.

Uppfinningen dök upp på nytt i 1800-talets USA och började massproduceras i början av 1900-talet. De första gaskylskåpen använde ammoniak, vilket snabbt visade sig vara ganska farligt eftersom gasen läckte ut och dödade de som valt att investera i den nya uppfinningen. Senare började man använda freoner istället. De dödade visserligen inte människor, men var desto skadligare för atmosfären.

De första kylskåpen kom till Finland efter första världskriget och i dag är det vår populäraste hushållsmaskin. Tätt följd av TV:n och dammsugaren.

Text: Charlotta Hedman/Ida Fellman

Läs också