Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Systrar, det är morgon

Från 2006
Uppdaterad 17.05.2016 15:32.
Systrar, det är morgon - Spela upp på Arenan

Under 70-talet spred sig den radikala feminismen runt världen. Vid 80-talets början hade den även kommit till Finland. I hela landet började kvinnor organisera sig både politiskt och i så kallade kvinnogrupper.

En hel generation började plötsligt greppa efter Simone de Beauvoirs och Germaine Greers böcker. Kvinnan skulle bli medveten, hon skulle förstå förtrycket och ta sig ur det. Under 70-talet var radikalismen som störst. Men ur den föddes ett jämlikare samhälle.

De är så manliga... - Spela upp på Arenan

I programmet "Systrar, det är morgon" diskuterar Christine Saarukka och Britta Lindblom feminism och intervjuar även kvinnor i olika kvinnogrupper runt om i Finland. Det blir många olika röster som kommer fram, frånskilda mördrar, stadsbor, landsortsbor och invandrare. Alla berättar de om vad det feministiska uppvaknandet har betytt för dem.

Text: Charlotta Hedman

Läs också