Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Befria mannen?

Uppdaterad 18.05.2016 17:36.

På 1970-talet när feminismen slog igenom började också män diskutera traditionell manlighet och hur det är att vara man, t.ex. i mansgrupper. Vad diskuterar mansgruppen Adam?

Hurudana roller har mannen att tillgå. Hur ser traditionell manlighet ut? Är det svårt att vara man?

Här diskuterar redaktör Christine Saarukka med mansgruppen Adam om manlighet och könsroller. Medlemmarna i gruppen menar att mannen på samma sätt som kvinnan är fjättrad av stränga regler om "hur en man får vara".

I slutet av diskussionen kommer också den svenska författaren Erik Centerwall med i diskussionen. Centerwall har skrivit en bok om manlighet.

Vad tänker Bert Bjarland 30 år senare? På jämställdhetsdagen 2010 diskuterar programledare Cilla Mattheiszen med Bert Bjarland och Malin Gustafsson om jämställdhet och roller som män och kvinnor kan ta.

Text:Ida Fellman