Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Hon och han och tvärtom

Från 2008
Uppdaterad 06.03.2015 15:32.

På 1960- och 1970-talet utgick många sketchprogram från samhälleliga tankar. Här funderar man på hur det skulle vara om världen vore spegelvänd.

I den här pjäsen tar man upp feministiska tankar om solidaritet och jämställdhet.

Med feministiska glasögon har Wava Stürmer skrivit ett manuskript där kvinnan och mannens roller dryftas.

Hur skulle det se ut om kvinnan skulle vara den som gick till arbetet, tog de svåra politiska besluten och ekonomiskt ansvar.

Mannen skulle stå för markservicen, barnen, köket, disken och trivseln i hemmet.

Sketcherna håller dock hela tiden en mysig sextiotalsstämning, och de svåra frågorna kanske inte blir, eller kan bli, dryftade.

Text: Ida Fellman

Flickor och pojkar leker - Spela upp på Arenan
Var är en kvinna krulligast? - Spela upp på Arenan
Man och kvinna - tvärtom - Spela upp på Arenan
Mannen i köket, kvinnan vilar med tidningen - Spela upp på Arenan
Män och kvinnor i tv:n - Spela upp på Arenan
Mannen tänker på att börja jobba - Spela upp på Arenan
När gav ni Er man en blomma sist? - Spela upp på Arenan