Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Finländska krigare på främmande slagfält - i 1900-talets Kina, vid Missefloden 1916 och som frivilliga SS-män i Ukraina 1942

Från 2014
Uppdaterad 10.02.2020 15:11.
Tyska soldater vid en vägkant under första världskriget.
Bildtext Tyska soldater vid en vägkant under första världskriget.
Bild: Bundesarchiv

Krig är vardagsmat för de som kämpat i Finland, men det finns de som också krigat på främmande slagfält. Enzio Sevón intervjuar finländska krigare som deltagit i boxarupproret i Kina 1900, vid Missefloden i första världskriget 1916 och som frivilliga SS-män på tyska ostfronten i Ukraina 1942.

Episoder från slagfält åren 1900, 1916 och 1942

40:30

Krigiska minnen, spänning, rädsla och bragder är vardagsmat för den generation som upplevt krigen i Finland, menar redaktör Enzio Sevón. Men det finns finländare som kämpat på främmande slagfält.

Först får vi höra Artur Sevón som var ung officer i boxarupproret i Kina 1900. (Sevón talar om Korea). Upprorsmakarna, de s.k. boxarna hade som mål att "fördriva de vita". En internationell styrka kväste upproret våldsamt. En mängd utlänningar samt tusentals kineser som sades ha samröre med fienden dödades. Och Artur Sevón var med.

Magister och författare Harald Hornborg var med i Jägarbataljonen på Tysklands sida mot Ryssland under första världskriget. Han berättar om de dramatiska händelserna i samband med belägringen av Missefloden (nuv. Misa) i Lettland på Tysklands östfront 1916. (ungefär vid 15:02)

Och till sist flyttar vi oss till andra världskriget och året 1942. Vicehäradshövding Alf Silvferberg deltog i den finländska frivilligbataljonen under Waffen-SS-divisionen (Suomalainen Waffen-SS-vapaaehtoispataljoona) Bataljonen bestod av 1408 frivilligsoldater från Finland, som stred på tyska ostfronten mot ryska fronten mellan 1941 och 1943. Som längst nådde bataljonen staden Groznyj och floden Terek. Alf Silfverberg berättar om en dramatisk händelse i Ukraina (ungefär vid 35:35).