Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Fänrik Ståls Sägner - i uppläsning

Från 2008
Uppdaterad 03.02.2022 11:44.
Sven Dufva
Bild: Borgå museum

"Sven Dufvas fader var sergeant, avdankad arm och grå". Oberoende av om du kan din "Fänrik Stål" utantill eller knappt känner till den är det en upplevelse att få höra sägnerna upplästa. Lyssna på Sven Dufva, Sveaborg och de andra.

"Sven Dufvas fader var sergeant, avdankad arm och grå". Oberoende av om du kan din "Fänrik Stål" utantill eller knappt känner till den är det en upplevelse att få höra sägnerna upplästa.

Fänrik Ståls sägner är ett nationalepos av Johan Ludvig Runeberg, utgivet i två samlingar 1848 och 1860.

Diktsamlingen beskriver både verkliga och fiktiva händelser under kriget mellan Sverige och Ryssland 1808-1809. Verket är präglat av den framväxande nationalromantiken, och en röd tråd genom Fänrik Ståls sägner är sorgen och bitterheten över att Sverige genom nederlaget förlorade den östra rikshalvan, Finland, till Ryssland.

I sina hjälteberättelser hyllar Runeberg både verkliga hjältar och den fiktive, anspråkslöse soldaten som plikttroget och hjältemodigt försvarar fosterlandet. Han speglar också civilpersonerna som hjältar i de vedermödor de alla får utstå (i Molnets broder).

Mot detta kontrasteras det svek och den misskötsel av kriget som Runeberg och andra samtida kände att de ledande militärerna och politikerna, inklusive kung Gustaf IV Adolf, hade gjort sig skyldiga till.

Eposet inleds med dikten Vårt land som hyllar fosterlandet och vars första och sista verser senare kom att bli vår nationalsång. Därefter följer Fänrik Stål som introducerar berättaren av de följande sägnerna.

Här kan ni höra flera av sägnerna i Radioteaterns satsning från 1992, upplästa av Erik Ohls.

Fänrik Stål

7:49

Sven Dufva

9:40

Sandels

8:07

Molnets broder

21:14

Sveaborg

5:46

Torpflickan

5:36

Veteranen

5:55

Gamle Hurtig

4:43

Vårt land

5:09

Döbeln vid Jutas

17:04

Björneborgarnas marsch

2:52

Främlingens syn

4:24

Lotta Svärd

11:55

Dikter som ingår i Fänrik Ståls sägner

Vårt land
Fänrik Stål
Molnets broder
Veteranen
Löjtnant Zidén
Torpflickan
Sven Dufva
von Konow och hans korporal
Den döende krigaren
Otto von Fieandt
Sandels
De två dragonerne
Gamle Hurtig
Kulneff
Konungen
Fältmarskalken
Sveaborg
Döbeln vid Jutas
Andra samlingen (1860)
Soldatgossen
Björneborgarenas marsch
Fänrikens marknadsminne
Lotta Svärd
Gamle Lode
Främlingens syn
Fänrikens hälsning
von Törne
Den femte juli
Munter
von Essen
Trosskusken
Wilhelm von Schwerin
N:o femton, Stolt
Bröderna
Landshövdingen
Adlercreutz