Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Sexton år och mamma

Från 2007
Uppdaterad 05.03.2015 13:04.

Bara 16 år och mamma

19:07

Det är 1968. Berit är 16 år och väntar barn. Hur skall det gå? Här är ett sexualupplysningsprogram från sextiotalet.

Ungdomar blir relegerade, utstötta, får inte studieplats på grund av att de fått barn.

Vi får höra tragiska historier, t.ex. om en kvinna vars mamma dog utstött i TBC då flickan var bara ett, och pappan kunde omöjligt få studieplats.

Relegering försvårar situationen ytterligare. Man borde inte i den annars också svåra situationen behöva tänka på detta. Det riktiga vore om man skulle få fortsätta skolan som vanligt.

Här diskuteras också abort. Redaktör Hans Näsman diskuterar med flera berörda och en skolsköterska. Skolsköterskan efterlyser sexualupplysning, och Hans Näsman slutar också programmet med en upplysning, som dock är relativt vag och teoretiskt. Han nämner preventivmedel, men poängterar återhållsamhet. Viktigt vid preventivmedel och graviditet är att vända sig till läkare.

Text: Ida Fellman

Mera om unga mödrar: