Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Vad innebär algblomning?

Från 2007
Uppdaterad 26.05.2015 15:54.

Östersjön är det mest förorenade havet på vårt klot, säger forskare Juha-Markku Leppänen. Hur har situationen uppstått?

Alger kallas en typ av organismer som utvinner energi ur ljus genom fotosyntes, och vanligen lever i vatten.

Till algerna räknas både brunalger och enkla cyanobakterier eller blågröna alger.

Algblomning är en mycket stark tillväxt av alger i ett vattensystem. Normalt är bara en eller några få algarter inblandade. För att algblomning ska inträffa krävs vissa betingelser och olika alger blommar under olika förhållanden beroende på temperatur, pH-värde, salthalt, syrehalt, omrörning och tillgängliga näringsämnen.

Exempelvis råder varje sommar förhållanden i Östersjön som främjar blomning av cyanobakterier (blågröna alger).

En algblomning känns igen på den ökade grumligheten och missfärgningen av vattnet som orsakas av den stora mängden pigmenterade algceller. Färgen kan vara brun, brungul, grön, eller röd. I en omfattande algblomning kan flera miljoner celler per milliliter förekomma.

Den kraftiga algtillväxten kan störa andra delar av vattnets ekosystem. Alger som dör och sjunker till botten stimulerar tillväxten av förruttnelsebakterier. Dessa kan orsaka syrebrist i djupare vatten, vilket i sin tur leder till fiskdöd. Syrebristen orsakar även kemiska förändringar i bottenslammet, som kan leda till utsöndring av giftiga ämnen. Några alger kan dessutom producera nervgifter. De höga koncentrationerna som uppstår vid algblomning gör att det kan vara livsfarligt att dricka av det påverkade vattnet.

I dessa två program av Greger Grönqvist får många olika forskare och experter komma till tals, de säger alla samma sak: vi har förstört Östersjön. Och vi måste ta itu med hårdhandskarna för att förändra situationen.

Text: Ida Fellman