Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Dör den finlandssvenska poesin ut?

Uppdaterad 16.01.2016 16:03.

I Svenskfinland råder inte någon debattanda då det gäller litteratur, i synnerhet inte omkring poesi, menar Peter Mickwitz, Agneta Enckell och Henrika Ringbom. 2003 gav de ut en kritisk debattbok. Debatten uteblev.

Att vara en finlandssvensk poet är att leva i marginalens marginal. I svenskfinland saknas ett större samtal om poesi fullständigt.

Peter Mickwitz och Agneta Enckell efterlyser ett mera allmänt samtal om poesi och poetiskt språk. Ett samtal som inte koncentrerar sig på författaren själv.

Intresset för poesi håller på att minska i hela västvärlden, påpekar Henrika Ringbom. Och det märks i synnerhet i svenskfinland.

Hjälper det att närma sig läsarna, genom att servera lyrik på hemresan från jobbet, i metron. Det kan man se i det andra klippet.

Idén uppstod i London på 1980-talet, och i Stockholm har man också länge haft lyrik på metroväggarna. Tyvärr gav kanske inte projektet i Helsingfors den synlighet man önskat, resenärerna verkar inte ha märkt dikterna, och dikterna syntes i metron i endast två veckor.