Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Arbetet i Jussarö gruva under havet

Från 2011
Uppdaterad 23.10.2015 15:39.
6 min

Här möts gruvarbetare på Jussarö från förr och nu 1962. Vi får se hur en vanlig dag kan se ut i gruvan.

Tidigt hade sjöfarare märkt att kompasser betedde sig märkligt vid Jussarös kust på grund av magnetiska fält. Man upptäckte på 1700-talet att det var fråga om järnmalm.

Redan 1817 inleddes malmbrytning vid Jussarö av Mikael Hisinger vid Billnäs bruk. 1834 till 1861 övertog staten gruvan. Man använde sig av fångar i gruvan och i mitten av 1800-talet fanns det på ön ett bönehus för de fångar som arbetade i gruvan. År 1861 upphörde brytning i stor skala på grund av att malmkvaliteten var dålig. Men ända till slutet av 1800-talet användes gruvan.

Efter ett långt uppehåll startades järnmalmsbrytning på Jussarö i större skala år 1956 då Vuoksenniska började bryta malm där. Malmbrytningen skedde i ortgångar ca 150 meter under havsbottnen och ett helt gruvsamhälle växte upp.

I videoklippet från 1962 får vi följa med Henrik Lundbergs dag i gruvan 1962

I det här ljudklippet möter redaktör Henrik Cederlöf en gruvarbetare från 1890-talet, Janne Lundberg, och en modern gruvförman från 1962, Tor Stolpe. De tre männen fascineras av varandras berättelser ur gruvan.

Gruvbrytningen upphörde 1967 som en följd av ändrade konkurrensvillkor på den internationella malmmarknaden. Priset på järnmalm sjönk så drastiskt att det blev billigare att importera malm från Brasilien och Norge. I slutet av 1967 stängdes gruvan.

I ljudklippet från 1967 kan vi höra en kommentar från Jussarö gruva angående detta. Arbetare har sagts upp.

Text: Ida Fellman