Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Norrskär

Uppdaterad 24.02.2020 13:07.

Mitt i Kvarken ligger Norrskärs fyr, Österbottens första fyr. Det var också den sista bemannade fyren i Finland. Den sista fyrmästaren lämnade ön sommaren 1987, då fyrljuset automatiserades. Här får vi följa med historier och mänskor kring Norrskär.

Fyrtornet på Norrskär blev färdigt 1846 och ljuset tändes 1848. Det enda som tillkommit efter det är automatiken och prismat. Fyren ligger 33 meter över havet och syns på upp till 30 sjömils avstånd (40 km).

Fyrpersonalen på Norrskär bodde där året om trots att fyren släcktes till vintern då isarna hindrade trafiken. Norrskär ligger 40 km utanför fastlandet. Vid menförestider kunde fyrvaktarna vara tvungna att stanna på Norrskär i veckor och månader. Där fanns ett bibliotek, fyrvaktarna hade själva samlat in pengar till böcker.

Den sista fyrvaktaren på Norrskär (utdrag)
Den sista fyrvaktaren på Norrskär (utdrag) - Spela upp på Arenan

— Inte kände man sig som någon fånge ändå, säger fyrmästare Evert Sjöholm. Man byggde båtar, höll sig med får och kor, fiskade och jagade säl. I det andra klippet visar Evert Söderholm en inskription från 1899 då tre fyrvakter drunknade vid en säljakt. Familjerna med änkor och barn fick vänta på Norrskär.

Den sista fyrvaktaren Evert Söderholm är hemma från Bergö. Yrket har funnits i hans släkt sedan 1700-talet. Vi får i tre klipp följa med honom och andra omkring Norrskärs fyr. I det andra klippet får både fiskare och fyrvaktare de komma till tals. De trivs med sitt jobb och berättar både om vedermödor och njutningar. Och de säger att det kan vara svårt att hitta annat jobb i yttre skärgården.

Text: Ida Fellman