Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Barn, stress och ångest

Från 2007
Uppdaterad 16.01.2016 16:08.
Solarplexus: Barn, stress och ångest - Spela upp på Arenan

Att vuxna är stressade och ångestfyllda är ingen nyhet menar redaktör Jens Berg i det här avsnittet av Solarplexus. Men att också små barn börjar vara stressade är alarmerande.

Stress är inte vardaglig tidspress utan att man uppvisar fysiologiska tecken på stress, t.ex. i blodet eller psykosomatiska tecken, sammanfattar stressforskare Peter Währborg och barnpsykiater Fredrik Almqvist.

Ångest, rastlöshet och depression har ett samband med stress. Peter Währborg och Frerik Almqvist säger att man sett stresstecken redan hos nyfödda barn.

Barn talar om rädsla, mobbning, huvudvärk och magont. De går upp i vikt, är rastlösa och okoncentrerad. Och sjuka barn blir sjuka vuxna.

Vilka är orsakerna? Och hur skall vi göra för att ändra på saken? Förutom de här experterna hör vi en gymnastiklärare, Mats Johansson, som efterlyser mera och friare gymnastik med avslappning. Och hälsovårdare som berättar om barns hälsa, samt en immunolog, Susanna Edh, som talar om kostens inverkan på vårt mående.

Situationen är alarmerande, men vi kan och måste inverka själva, sammanfattar alla medverkande experter.

Text: Ida Fellman