Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Gunnar Björling: modernisten med ett eget språk

Från 2011
Uppdaterad 25.11.2016 13:14.

Gunnar Björling talar om dikt och konst

7:02

"Stryk ut, stryk dig, ditt ord, stryk din kontur..." läser Gunnar Björling ur sin egen dikt Hjärtats gata. Möt en av Finlands mest radikala modernister.

Informationsruta

Vi hör dikterna "Hjärtats gata", "Morgonlöv och ljusning", "O denna morgondagen", "På lätt vingslag", "Med sommar" "Nu är ej död", "O att som jord och luft" och "Hat"

Gunnar Björling (1887-1960) var en finlandssvensk modernistisk författare som ägnade sig åt författarskap på heltid i hela sitt liv.

Björling räknas från debuten 1922 med Vilande dag till en av modernismens mest radikala författare i estetisk mening.

Björling utvecklade ett eget lyriskt språk genom att använda bindeord på ett avvikande sätt, genom djärva uteslutningar och förkortningar. Gunnar Björling strävade mot ett fragmentariskt språk, vilket gav honom rykte som svårtillgänglig.

Han gav ut tjugo diktsamlingar, där vissa även innehåller aforistik och fyra samlingsurval.

Björling tillhörde kretsen kring tidskriften Quosego, i vilken han var en flitig medarbetare.

Här hör vi om och med Gunnar Björling. Han läser sina dikter, talar om dikt och konst. "Dikt är en form för livet, ett livsintryck som uttryckes", som han säger. P O Barck gör en redogörelse för Björlings liv och betydelse som diktare.

Erik Gamby och J O Tallqvist talar om Gunnar Björling och hans ungdomstid inom socialdemokratiska rörelsen. Och om hur Björling hjälpte Hohental att fly från fängelset. Vi hör utdrag ur Gunnar Björlings dagböcker.

Gunnar Björling läser dikten Hjärtats gata

2:13

Björling läser 6 dikter (utdrag ur programmet)

7:31

P.O. Barck om Gunnar

24:06

Gunnar Björling och socialdemokratin

20:40