Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Ofärdsåren och affären John Grafton

Från 2007
Uppdaterad 01.02.2019 13:01.

Paul Påhlson berättar

20:06

Här får du höra Paul Påhlson berätta om morden på Bobrikov och Pleve 1904, samt om affären med ångfartyget John Grafton 1905.

Det kejserliga februarimanifestet 1899 utfärdat av tsar Nikolaj II innebar för Finlands del att storfurstendömets grundlagar kränkte, bl.a. ville Ryssland utsträcka värnplikten att också gälla i storfurstendömet som då i praktiken styrdes av generalguvernör Bobrikov. Han hade särskilda befogenheter att utöva makt i vårt land - hans uppdrag var att göra slut på Finlands separatism.

Värnpliktsförordningen medförde att många unga män i likhet med Paul Påhlson, flydde över till Sverige och där trycktes också den illegala tidningen Fria ord som riskfyllt sedan transporterades över viken och distribuerades runt om i Finland.

I början av september 1905 anlände ett stort ångfartyg, John Grafton med namnet övermålat och fyllt med vapen till Larsmo skärgård. Vapnen hade man lyckats få finansierade av Rysslands fiende Japan och de var avsedda att både användas av motståndsmännen i Finland och av de revolutionära i Ryssland.

Natten den 6 september lossas vapenlasten i Larsmo skärgård och transporteras bort i små båtar. Men när fartyget på morgonen skall åka vidare, går det på grund. Efter överläggningar mellan lokala aktivister och fartygsledningen bestäms att fartyget måste sprängas innan ryssarna får nys om saken. Besättningen skickas iväg med segelbåtar över till Sverige, och exakt kl. 16 den 8 september sprängs John Grafton i luften.

Text: Ingeborg Gayer-Forsman

Från värnpliktsstrejkens dagar

Wikipedia: Förtrycksperioderna i Finland