Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Jägarrörelsen

Från 2007
Uppdaterad 25.02.2015 13:35.

De jägare som var med berättar

24:52

Vad var egentligen Jägarrörelsen och vilka var det som anslöt sig till den? Och varför sökte man sig till den Preussiska militären?

Bakgrunden till jägarrörelsen och tillkomsten av den 27 Preussiska Jägarbataljonen är de så kallade ofärdsåren - det ryska kejsardömets strävan att förryska storfurstendömet och utplåna den inre autonomin.

Efter den första förtrycksperioden åren 1899-1905 och den andra som började 1908 rådde en kraftig antirysk stämning. Särskilt ungdomen förhöll sig fientlig mot Ryssland. I studentkretsarna i Helsingfors uppstod kring 1914 en ny aktivistisk rörelse i samma anda som rörelsen under ofärdsperioden.

I november 1914 publicerades ett nytt omfattande förryskningsprogram i tidningarna i Helsingfors, som förverkligat skulle ha inneburit att Finlands autonomi hade utplånats. I Ostrobotnias kassarum i Helsingfors hölls ett slags konstituerande möte för Finlands självständighetsrörelse på kvällen den 20 november. Där ansåg man det nödvändigt att lösgöra Finland från Ryssland och man ville vidta åtgärder för att ställa upp en folkarmé.

I januari 1915 beslöt Tysklands militärledning och utrikesministerium att ge 200 finländare militärutbildning. I studentkretsarna vidtog genast en värvning till Tyskland. Genom att använda sina utrikespass kunde alla utan svårigheter till en början resa via Sverige till Tyskland till Lockstedtlägret i Holstein.

På hösten 1915 beviljade man i Finland inte längre utrikespass åt 19-35-åriga män - de som ville åka iväg måste fara till Tyskland i smyg. För detta inrättades ett slags etapper som uppehölls av lokala invånare för att hjälpa aktivisterna över gränsen. Etappernas personal och gränsöverskridarna måste hela tiden vara rädda för de ryska myndigheterna och för att åka fast.

I programmet intervjuas författaren Harald Hornborg, som hörde till de första studenter som värvades till jägarrörelsen. Bonden/bankdirektören Edward Berts från Kvevlax, berättar om hur de blivande jägarna skidade över Kvarken. Inköpschef Emil Öist berättar om sin egen skidfärd och friherinnan Ruth Munck berättar om hur hon kom till fronten.

I det andra klippet från 1955, till minnet av jägarrörelsen 40 år, hör vi förutom Harald Hornborg även P.O. Ekholm och Bertil Heinrichs.

Text: Ingeborg Gayer-Forsman och Ida Fellman

Personliga hågkonster från jägartiden

24:57

Mera om jägarrörelsen

Från värnpliktsstrejkens dagar

Ofärdsåren och affären John Grafton

Elävä arkisto: Uutta valoa jääkärihistoriaan — näin he itse sen kertoivat