Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Finlands självständighetsförklaring

Från 2007
Uppdaterad 30.11.2015 10:52.

P.E. Svinhufvud läser självständigetsförklaringen

3:17

Här får ni höra den ursprungliga självständighetsförklaringen, uppläst av P.E. Svinhufvud två decennier senare, den 6 december 1937.

Den tillfälliga regeringen som hade bildats i Ryssland efter revolutionen i mars 1917 gav Finland grundlagsenliga rättigheter.

Socialdemokraterna i den finska lantdagen krävde samhälleliga förändringar och Finlands fullständiga självständighet.

Efter att bolsjevikerna tagit makten i Ryssland den 7 november, ville socialdemokraterna i Finlands lantdag diskutera Finlands självständighet med den nya regeringen.

Den 27 november utnämndes en borgerlig senat, ledd av P.E. Svinhufvud som gav Finlands självständighetsförklaring den 4 december. Två dagar senare godkände lantdagen den. Bolsjevikerna och Sovjet-Ryssland erkände Finland självständigt den 31.12 1917, och följdes av många västländer.

Självständighetsförklaringen på finska

3:20

Texten på svenska lyder i sin helhet:

Finlands lantdag har den 15.11.1917 i stöd av paragraf 38 i regeringsformen förklarat sig inneha högsta makten även som sedermera för landet tillsatt en regering, vilket i sin förnämsta uppgift gjort förverkligandet och tryggandet av Finlands statliga självständighet. Finlands folk har tagit sitt öde i egna händer och de närvarande förhållandena både berättigar och förpliktar det samma. Finlands folk är djupt medvetet om att det samma kan fyllas i nationella och allmän mänskliga uppgift ändast så som fullkomligt fritt, sekelsgamla frihetslängtan bör nu uppfyllas. Finlands folk skall träda in bland övriga folk som en oavhängig nation. Uppnåendet av detta mål påkallar vissa åtgärder från lantdagens sida. Finlands gällande regeringsform, som icke är omedelbart lämpligt till närvarande förhållanden fordrar en fullständig omarbetning. Regeringen har för den skull nu till lantdagens handledning överlämnat ett förslag till regeringsform för Finland byggt på grundsatsen att Finland skall vara en oberoende republik. Regeringen har samtidigt avgivit förslag till grundlagstadgande. Regeringen skall göra en hänvändning till övriga makter för att få vårt självständighet erkännt. Detta är skärskilt i närvarande stund oundvikligt för hungerns nöd och arbetsbristen i landet tvingar regeringen att träda i förbindelse med utländska makter för att av dem få hjälp för livsmedel och för industrins behov. Ett av det pågående världskrigets viktigaste mål är att icke ett enda folk skall vara tvunget att mot sitt eget vilja stå beroende av ett annat. Det finska folket vågar tro att det fria ryska folket och dess konstituerande nationalförsamling icke skulle vilja ligga in i vägen för Finlands strävan att intaga en plats bland de fria och oavhängiga nationer.