Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

De homosexuella - en stor minoritet 1975

Från 2009
Uppdaterad 21.06.2016 10:33.

1975 var homosexualiteten inte längre brottslig, men hur skulle man förhålla sig till "de där homosexuella" och hur hade de blivit sådana.

De flesta männen på gatan anser att "homosexualisterna" är perversa och naturvidriga. Experterna talar oftast om "avvikande" personer, med ett något förvridet förhållande till fadern och att homosexualiteten föds i puberteten.

Ewa Ehrstedt och Bo Mellberg från Åbo Akademi har varit med i en grupp som undersökt homosexuella. De har inte kommit fram till någon speciell orsak, men man kan ofta härleda till den tidiga barndomen.

Bo Mellberg påpekar att man inte kan veta om fadersförhållandet är en orsak eller en följd av homosexualiteten - att föräldrarna inte kan acceptera barnets sexualitet.

Redaktörerna undrar också varför det jobbar så många homosexuella i restaurantbranschen. Mikael Hägg, restaurangchef, tror det beror på att det är ett socialt yrke, man träffar många typs människor. Som arbetare är de utmärkta påpekar Mikael Hägg.

Lagen om homosexualiteten som ett brott upphävdes 1971, men lagarna för skyddsålder var mycket högre än för heterosexuella. Dessutom hade man till 1996 en lag som förbjöd "uppmaning till homosexualitet".

Inställningen till de homosexuella var hårdare i Finland än i t.ex. Sverige och därför flyttade flera homosexuella dit. Seppo Lehtikangas menar att det inte var orsaken, men att man i Sverige glömmer att man är homosexuell och istället kallar honom för finnjävel (saatanan suomalainen).

Text: Ida Fellman - Petra Himberg