Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Spårvagnarna har fraktat helsingforsborna sedan 1891

Från 2014
Uppdaterad 20.06.2016 16:54.
En allvarlig spårvagnskrock i Berghäll - Spela upp på Arenan

Vad är en stad utan spårvagnar? Helsingfors har bibehållit sitt spårvägsnät och de flesta stadsbor skulle inte vilja vara utan sina spårvagnar. Men spårvagnarna är inte bara charmiga, de kan också vara farliga i trafiken.

Helsingfors första spårvagnar, dragna av häst, invigdes sommaren 1891. Hästspårvagnarna ersattes delvis av elektrifierade vagnar redan två år senare, 1900-1901.

Spårvagnarnas storhetstid var under mellankrigstiden. Då utökades linjerna avsevärt och nya fordon anskaffades. Spårvägsnätet var som störst 1956.

En spårvagn har kört omkull i hörnet av Mannerheimvägen och Stockholmsgatan - Spela upp på Arenan

1955 och 1957 skedde några farliga spårvagnsolyckor. Spårvagnarna hade börjat komma upp i höga hastigheter, och bromssträckorna var överraskande långa.

Spårvagnskrock i hörnet av Bulevarden och Georgsgatan - Spela upp på Arenan

På 1960-talet ifrågasattes spårvagnarnas ställning i många städer. Åbo lade ner sin spårvagnstrafik helt och hållet 1967 och på Helsingfors trafikverk undersökte man alternativ till spårvagnarna. Man kom dock fram till att spårvagnarna skulle utgöra den huvudsakliga trafikformen i centrum fram till år 2000.

Helsingfors stad höjer biljettpriset - Spela upp på Arenan

"Vad anser du om det nya biljettpriset i Helsingfors?", frågar man i en gatugallup 1976. Under dramatiska omständigheter har man på det kommunala trafikverket slagit fast att gå in för de högsta biljettarifferna, berättar redaktören. Fullmäktigesalen måste tömmas med polishjälp.

På spårvagnen - Spela upp på Arenan

En förändring på 1970-talet var att konduktörerna avskaffades så att endast föraren sålde biljetter. På den sista linjen avskaffades konduktören ändå först 10 år senare, år 1987. Här ser vi en biljettförsäljare 1983.

Tidiga låggolvsspårvagnar - Spela upp på Arenan

Helsingfors stad fick sin första låggolvsvagn av typen Variotram i augusti 1999. Helsingfors stad beställde totalt 40 stycken vagnar av tillverkaren Bombardier.

Låggolvsspårvagnar från fabriken - Spela upp på Arenan

Vagnarna har haft flera problem och brister och en stor del av dem har inte kunnat sättas i trafik.

Helsingforsborna gillar inte låggolvsspårvagnarna - Spela upp på Arenan

Det har dessutom visat sig att karosseriet håller endast 6 år mot förmodade 30 år.

Trafikverket tog i stället i bruk en mellandel med lågt golv som installeras i de gamla spårvagnarna från 1980-talet. Och i vagnar som köptes begagnade.

Spårvägsolycka 2002 - Spela upp på Arenan

Spårvagnarna är inte ofta inblandade i allvarliga olyckor, men en sådan skedde i sommarhettan 2002.

Text: Ida Fellman

Läs också