Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Bostadsbristen deprimerar och skiljer barn från sina mödrar

Från 2014
Uppdaterad 14.10.2016 13:37.
Unga har svårt att få jobb och bostad - Spela upp på Arenan

På 1960- och 1970-talen var urbaniseringen i Finland stor. Unga människor reste från landsbygden på jakt efter jobb och en bra framtid. Men det kunde vara tufft både på arbets- och bostadsmarknaden. I de värsta fallen fick unga hemlösa kvinnor lämna sina barn på barnhem.

I reportaget "Hej jag heter Pelle" berättas om unga som lämnar landsbygden för att söka jobb i städerna. Orsaken till emigrationen är många. Framför allt är jobbmöjligheterna större i städerna.

Men ungdomarna får ofta lågavlönade jobb på fabrik, som springbud eller som barnskötare. De kan också bli utnyttjade. Det är svårt att få pengarna att räcka till, ungdomarna är ensamma och det är inte lätt att få jobb. Det största problemet är dock att få bostad.

Vi träffar unga människor och myndighetspersoner. Maj-Lis Pohjola på Helsingfors stads ungdomsbyrå och Jan Furstenborg på FFC försöker hjälpa de unga.

Unga mödrars hemlöshet - Spela upp på Arenan

Hemlöshet är alltid tungt att genomleva. Men i de fall där kvinnorna har varit tvungna att lämna bort sina spädbarn till barnhem för att de inte har kunnat få bostad påverkar situationen en hel generation. Karl Sahlgren diskuterar framtidutsikter med de unga hemlösa kvinnorna i reportaget "Priset för ditt barn".

Zoom om hemlösa - Spela upp på Arenan

Zoom diskuterar hemlöshet och hur man i samhället kan och skall hjälpa.

Text: Ida Fellman

Läs också

Mer om ämnet på Yle Arenan