Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Orsaker till Sally Albatross grundstötning

Publicerad 17.10.2008 14:00. Uppdaterad 22.04.2015 12:33.

Två år efter att Sally Albatross hade kört på grund klargjordes orsaken: man hade använt radarkartan felaktigt.

Redan några dagar efter Sally Albatross kört på grund konstaterade tingsrätten i en sjöförklaring att någon hade låst radarkartan, med vilken navigationen skedde, felaktigt. Först trodde man bara att det berodde på att styrmannen inte var van vid styrsystemet. Också isförhållandena bidrog.

Två år senare konstaterade haverikommisionen i en utredning att manskapet på Sally Albatross hade tagit i bruk ett nytt navigationssystem, som i kombination med det gamla systemet låste sig. Man kunde inte använda det nya systemet och hade inte ens en ordentlig manual.

På rederiet Silja Line visste man inte om försöken.

Befälet får också kritik över att man så sent kallade på hjälp. Till alla lycka var det på grunt vatten vid lugnt väder, så evakueringen kunde göras i lugn marschtakt.

Man åtalade dock inte befälet.

Text: Ida Fellman

Läs också