Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Rudolf Steinerskolan i Finland

Från 2009
Uppdaterad 27.03.2017 14:07.
En dag i klass 3 B i Rudolf Steiner Skolan i Helsingfors - Spela upp på Arenan

Vad är Steinerskola och eurytmi? Se glimtar genom ett halvt sekel.

Steinerpedagogik (eller Waldforfpedagogiken som den kallas utanför Finland) är en pedagogik som har grund i en antroposofisk förståelse av människan som en kroppslig, själslig och andlig varelse. Den utgår från Rudolf Steiners idéer om utvecklingen hos barn.

Utställning på Rudolf Steinerskolan (på finska) - Spela upp på Arenan

Finlands första Steinerskola grundades i Helsingfors 1955. Först hade man inget eget stort skolhus, utan undervisningen skedde i lägenheter och hyrda lokaler, med många gemensamma finska och svenska ämnen.

1977 grundades en s.k. steinerskolelag i riksdagen. Alla steinerskolor lyder under den officiella undervisningsplanen.

Vad är Steinerskolan? - Spela upp på Arenan
Mikaelskolan i Ekenäs - Spela upp på Arenan

På 1980-talet grundades många steinerskolor i Finland, bl.a. Mikaelskolan i Ekenäs 1985. I Rundradion diskuterade man om skillnaderna mellan privatskolor, steinerskolor och "vanliga skolor". Man förundrade sig över att man inte gav betyg i Steiner, och över vad man riktigt gjorde där.

Inga betyg i Steinerskolan? - Spela upp på Arenan
Det skall bli lättare att grunda privatskolor - Spela upp på Arenan

I början av 2000-talet grundades flera nya steinerskolor. Man började också diskutera om Steinerskolorna måste närma sig de kommunala skolorna,

Privatskolornas antal ökar? - Spela upp på Arenan

Steinerskolorna strävar till att vara en 12-årig skola med sammanhållna klasser från ettan till tolvan, gärna med samma klasslärare genom de första åtta åren.

I de lägre klasserna i betonar man konstnärliga element i olika former (rytm, rörelse, färg, form, recitation, sång och musik) som medel att förstå och relatera till världen.

Från och med högstadiet övar man sedan upp en mer iakttagande, reflekterande och experimentell vetenskaplig hållning.

Steinerpedagogiken har också kritiserats för att ha en outtalad andlig och antoposofisk grund och att man gör ovetenskapliga bedömningar om barns intellektuella utveckling.

I Finland finns 26 steinerskolor och ungefär 40 daghem med steinerpedagogik.