Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Näse gård i Bjärnå

Från 2009
Uppdaterad 18.11.2015 14:23.
Inslag om Näse gård - Spela upp på Arenan

Näse gård i Bjärnå grundades under medeltiden av Gustav Vasa. Senare övergick kungsgården i privat ägo och är ännu en betydande jordbruksproducent.

Näse kungsgård grundades 1555 av Gustav Vasa. Kungens män bodde på Näse kungsgård under medeltiden. Gården har utvidgats under århundradenas lopp. 1690 flyttades gården till sin nuvarande plats. Och som släktgård köptes den 1758.

Man byggde senare ett bruk i samband med gården. Fabriksbyggnaderna revs 1905. Den gula huvudbyggnaden och flyglarna är från 1790-talet.

Gården har ägts av Gyldenär, de la Gardie, Wrangel, von Liewen, Clodt von Jürgensburg, Creutz, Björkenheim. Gården ägs nuförtiden av släkten Silén, och man driver jordbruk där. Gårdsägare Urban Silén talar om att det för honom var fullkomligt naturligt att växa upp på en fin gård, och först när han gick i skola och blev lite äldre förstod han att det var något exceptionellt. Urban Silén påpekar att det är viktigt att ta fram och spara gårdens dokument och arkiv.

I inslaget intervjuas arkeolog Derek Fewster som jobbar med att ta fram gårdens historia. Men Urban Silén oroar sig för framtiden då Finlands sockerbetsodling inte mera får stöd. Det är sockerbetorna som gör att Näse gård hålls på fötter.

Text: Ida Fellman

Urban Silén oroar sig för framtiden - Spela upp på Arenan