Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Orisbergs gård i Österbotten

Från 2009
Uppdaterad 18.11.2015 11:15.
Inslag om Orisbergs gård - Spela upp på Arenan

Orisbergs bruk i Storkyrö är den enda egentliga herrgården i Österbotten. Den ligger c. 60 km från Vasa i Storkyrö kommun. Här besöker vi förvaltaren på Orisberg.

Orisberg var ett järnbruk från 1676-1900. Bland de förra ägarna kan nämnas general Piper (1754-1758). Piper sålde bruket till ryttmästare Jennings och brukmästare Finlay, som ägde Fiskars bruk. Finlay gjorde bankrutt.

Släkten Björkman från Sverige övertog Orisberg och gjorde bruket till den stora gården. Han byggde insjö och dammar och i början av 1800-talet byggde han en slottsliknande byggnad. Karaktärsbyggnaden påbörjades 1804, men avbröts av kriget, och återupptogs först senare.

Kapten Lars-Magnus Björkman byggde upp gården och skapade ett stort lantbruk. Kyrkan på Orisberg är ritad av C.L. Engel.

Som belöning för sin verksamhet blev kapten Björkman adlad 1834 till Björkenheim. Herrgården har sedan dess varit i Björkenheims ägo. Man har haft lantbruks- och mejeriskola på gården.

På Orisbegs gård odlas en massa, sädeslag, bär, ärter och man har hästar och kor.

Redaktör Tor Ahlstrand besöker den nuvarande förvaltaren på Orisbergs gård Rose-Marie Björkenheim. Rose-Marie Björkenheim är ingift med ett barnbarn. Hon blev änka med små barn på den stora gården.

Vi får höra om historien och framtiden, samt se alla vackra extreriörer och interiörer.

Text: Ida Fellman